Voorlopige publicatie, nog zonder de beslisboom.
Zie voor de html-versie Rijksvaccinatieprogramma.nl/professionals/richtlijnen/rvp-richtlijn-uitvoering
Download ook Beslisboom inhaalschema's Rijksvaccinatieprogramma.