In Nederland worden vaccinaties aangeboden die beschermen tegen 12 ernstige infectieziekten. Er is goed nagedacht over de volgorde waarin deze worden gegeven. In het vaccinatieschema lees je wanneer de vaccinaties worden aangeboden.

Wanneer krijgt mijn baby de eerste vaccinatie?

De meeste bacteriën en virussen waartegen gevaccineerd wordt, komen nauwelijks meer voor in Nederland. Kinkhoest, pneumokokkenziekte en hib-ziekten komen nog wel vaak voor in Nederland. Juist deze ziekten kunnen heel ernstig verlopen bij baby’s. Zij kunnen ernstige complicaties krijgen en zelfs overlijden. De DKTP Difterie, Kinkhoest, Tetanus en Poliomyelitis (Difterie, Kinkhoest, Tetanus en Poliomyelitis)-hib-hepB en pneumokokken-inentingen werken al goed op jonge leeftijd. Het Rijksvaccinatieprogramma start daarom vanaf de leeftijd van 3 maanden. Bij uitbraken van de betreffende ziektes in de omgeving wordt soms al gestart op de leeftijd van 4 weken. Ook bij reizen naar het buitenland kunnen baby’s vanaf 4 weken zo nodig de eerste vaccinaties krijgen.

Meerdere prikken na elkaar met tussenpozen

Voor een aantal ziekten is het nodig om een vaccinatie vaker te geven. Het immuunsysteem reageert na iedere vaccinatie beter en na meerdere inentingen ben je voor langere tijd beschermd. Kinderen krijgen bijvoorbeeld 2 keer een BMR Bof, Mazelen en rodehond (Bof, Mazelen en rodehond)-vaccinatie omdat niet alle kinderen voldoende afweer opbouwen na de eerste inenting. Na twee BMR inentingen is 99% van de kinderen voor de rest van hun leven beschermd.

Beschermen tegen meerdere ziekten met 1 prik

Een vaccinatie kan werken tegen meerdere ziekten. Een vaccinatie die tegen meerdere ziekten beschermt noemen we een combinatievaccin. Door het geven van combinatievaccins wordt op een eenvoudige manier, met zo min mogelijk prikken optimale bescherming bereikt. Als de vaccins los van elkaar gegeven zouden worden, betekent dit dat kinderen meer vaccinaties krijgen waardoor zij vaker kans op bijwerkingen hebben. Bijwerkingen van combinatievaccins zijn niet ernstiger dan van apart gegeven vaccins. 

Het DKTP-Hib-HepB-vaccin bevat componenten tegen 6 ziekten. Het immuunsysteem van een jonge baby kan dit gemakkelijk aan en is al goed in staat afweer op te bouwen. Een baby komt het eerste jaar met talloze virussen, bacteriën en andere stoffen in aanraking, die allemaal nieuw zijn voor zijn/haar immuunsysteem. Dat is geen enkel probleem. Daarmee vergeleken doet een vaccinatie maar een klein beroep op het immuunsysteem. Ook als het om combinatievaccins gaat.

Wanneer welke vaccinatie?

Wanneer

Vaccinatie

Beschermt tegen

6-9 weken

1. Rota*
2. DKTP-Hib-HepB**

Rotavirus
Difterie, kinkhoest, tetanus, polio, haemophilus influenzae type b, hepatitis B

3 maanden

1. Rota*
2. DKTP-Hib-HepB
3. Pneumokokken

Rotavirus
Difterie, kinkhoest, tetanus, polio, haemophilus influenzae type b, hepatitis B
Pneumokokken

5 maanden

1. DKTP-Hib-HepB
2. Pneumokokken

Difterie, kinkhoest, tetanus, polio, haemophilus influenzae type b, hepatitis B
Pneumokokken

12 maanden***

1. DKTP-Hib-HepB
2. Pneumokokken

Difterie, kinkhoest, tetanus, polio, haemophilus influenzae type b, hepatitis B
Pneumokokken

14 maanden

1. BMR
2. MenACWY

Bof, mazelen, rodehond
Meningokokken ACWY

4 jaar

1. DKTP

Difterie, kinkhoest, tetanus, polio

9 jaar

1. DTP
2. BMR

Difterie, tetanus, polio
Bof, mazelen, rodehond

10 jaar

HPV (2x, 2de vaccinatie halfjaar later)

Humaan papillomavirus

14 jaar

MenACWY

Meningokokken ACWY

* Voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2024.
** Alleen als de moeder niet is gevaccineerd tegen kinkhoest tijdens de zwangerschap (22 wekenprik), en in bijzondere situaties. De jeugdarts bespreekt dit met je.
*** Was 11 maanden, wordt 12 maanden voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2024.