Door naar volgend hoofdstuk

Bezwaren
Indien een vaccinatie uitgesteld wordt, bijvoorbeeld omdat het kind zich niet lekker voelt, moet dit niet doorgegeven worden als een bezwaar. Medisch bezwaar pas invullen na overleg met de medisch adviseur.

Een bezwaar, medisch of principieel, heeft geen invloed op de planning in Praeventis. De planning blijft zoals die past bij de leeftijd van het kind, er worden echter geen (herinnerings-)oproepen verstuurd.

Let op bij het opvragen van de vaccinatiestatus bij het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu: er kan dus een BMRBof, mazelen, rodehond-vaccinatie gepland staan, terwijl deze absoluut niet mag worden toegediend in verband met een medisch bezwaar! Bij een principieel bezwaar goed navragen of het bezwaar alleen de vaccinaties betreft die op dat moment toegediend zouden worden of dat het bezwaar het hele RVPRijksvaccinatieprogramma betreft.

BSNBurger Service Nummer
Als een kind geen BSN heeft, kunnen geen gegevens via het LSP uitgewisseld worden. Verstuur de kaarten van deze kinderen dagelijks met de post naar het RIVM-DVP-regiokantoor of gebruik het  digitale vaccinregistratieformulier.

Bijzondere schema’s
Indien een kind op indicatie extra vaccinaties heeft gehad, dan worden niet alle toegediende vaccinaties binnen Praeventis geldig verklaard. Dit komt bijvoorbeeld voor bij opnieuw vaccineren na stamceltransplantatie of een extra hepatitis B-serie i.v.m. een te lage titer. Dit is een beperking van Praeventis. Deze extra vaccinaties kunnen niet geldig verklaard worden, maar worden wel getoond in de vaccinatiestatus die de JGZJeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg -medewerker kan opvragen. Bij vragen over het vaccinatieschema bij deze kinderen kan beter telefonisch contact opgenomen worden met de medisch adviseur via het RIVM–DVP-regiokantoor.

Chargenummer
Chargenummers altijd kiezen uit de lijst die dagelijks ontvangen wordt; dus NOOIT handmatig invoeren.

Revaxis: het chargenummer op de spuit is verkort. Op de spuiten van Revaxis (zowel single- als ten-pack- verpakkingen) staat een verkort chargenummer ten opzichte van het chargenummer op het doosje. Normaal staat op zowel de spuit als het doosje hetzelfde chargenummer. De verkorte chargenummers staan niet in Praeventis en DD JGZ. Daarom verzoeken we om het lange chargenummer van het doosje te selecteren in het systeem. Bijvoorbeeld: op de spuit staat M7087, op het doosje M70873V, selecteer dan M70873V (NB: Ga niet handmatig verkorte chargenummers invoeren).

Nimenrix: op de verpakking en de flacon staat een ander chargenummer dan op de spuit. Voor een goede registratie is het van belang om het chargenummer van de verpakking en de flacon te gebruiken. De houdbaarheid van de flacon is ook anders, namelijk korter, dan de houdbaarheid van de spuit.

Fouten
Ongeldige vaccinaties worden vanaf 1-1-2021 getoond bij de opvraag van een vaccinatiestatus.

Stuur herstelberichten binnen één week na ontvangst van de foutmelding. Daarmee blijft Praeventis up-to-date en krijg je ook een correcte vaccinatiestatus bij het opvragen van een vaccinatiestatus.

Fouten gemaakt op de dag waarop je ze tevens zelf ontdekt, kan je in DD JGZ herstellen en komen niet in Praeventis terecht. Er wordt alleen ’s nachts uitgewisseld tussen DD JGZ en RIVM.

Indien je een correctie wilt doorvoeren, moet dit in het eigen DD JGZ gebeuren. Vervolgens gaat er een herstelbericht naar het RIVM. Vroeger werd er gebeld of gemaild naar het RIVM om iets te corrigeren. Vanaf de invoering DD JGZ moeten de correcties in het bronsysteem (DD JGZ) plaatsvinden. Op basis van contactID wordt de foute registratie in Praeventis overschreven door de laatste verbeterde registratie.

Locatiecode
Deze code hoort bij de locatie waar het kind gevaccineerd is of bij de locatie waar het vaccin in de koelkast staat en dat hoeft dus niet de locatie te zijn waar het kind in zorg is. Locatiecode altijd uit de lijst kiezen. Bij verhuizing van een CB wordt een nieuwe code aangevraagd. Deze code ook aan de eigen functioneel beheerder doorgeven, zodat de nieuwe locatiecode binnen het systeem gebruikt wordt.

Vaccinaties door eigen JGZ
Geef alleen de vaccinaties door die de JGZ-organisatie zelf toegediend heeft. Zie voor meer informatie de factsheet met veelgestelde vragen en antwoorden over digitale uitwisseling tussen JGZ en RIVM van Nictiz.

Indicatie DKTPDifterie, kinkhoest, tetanus, polio-schema
De jeugdarts bepaalt welk DKTP-schema een kind volgt of gevolgd heeft. Het is belangrijk dat deze indicatie wordt genoteerd in DD JGZ en digitaal wordt doorgegeven aan het RIVM, zodat in Praeventis de juiste indicatie staat. Dat voorkomt onnodige rappels en onjuiste informatie bij raadpleging van toegediende vaccinaties bij het RIVM.

Een 3-5-11 schema kan geïndiceerd worden bij kinderen geboren vanaf 1-1-2012.

Een 2-3-5-11-schema kan geïndiceerd worden bij kinderen die in 2020 of later met het zuigelingenschema zijn begonnen.