Door naar volgend hoofdstuk

18.1 Postexpositieprofylaxe tetanus

Kinderen die niet basisimmuun zijn voor tetanus of de boostervaccinaties niet op tijd hebben ontvangen, lopen bij een verwonding risico op een tetanusinfectie. In geval van een verwonding bestaat de behandeling uit een combinatie van actieve en passieve immunisatie, uitsluitend actieve immunisatie of geen immunisatie.

Zie LCI-richtlijn Tetanus (schema tetanus-PEP bij kinderen).  Voor vragen en behandeladviezen informeer bij de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) afdeling Infectieziektebestrijding.

18.2 Passieve immunisatie

Passieve immunisatie (toediening van tetanusimmunoglobuline; TIG) overbrugt de periode totdat de actieve vaccinatie (toediening van tetanustoxoïd; TT of een combinatievaccin waar TT in zit) voor voldoende antistoffen zorgt. TIG dient zo spoedig mogelijk gegeven te worden. De kinderdosering is gelijk aan de volwassenen dosering.

18.3 Actieve immunisatie

Kinderen die volgens het RVP Rijksvaccinatieprogramma (Rijksvaccinatieprogramma) gevaccineerd worden of zijn, krijgen geen los tetanusvaccin toegediend na verwonding. Vaccineren conform het RVP biedt voldoende bescherming tegen tetanus. Tetanustoxoïd wordt bij kinderen gegeven in de vorm van D(K)TP, zo nodig gecombineerd met Hib en/of HepB. Een los tetanusvaccin bevat thiomersal.

18.4 Postexpositieprofylaxe na maternale DKT-vaccinatie

Indien moeder tijdens het tweede of derde trimester van de zwangerschap is gevaccineerd en als jongere zelf al een volledige serie tetanusvaccinaties heeft gehad, dan heeft het kind meestal voldoende antistoffen tegen tetanus gedurende de eerste levensmaanden. Behandeling met immunoglobulinen is dan mogelijk niet nodig. Zie LCI-Richtlijn Tetanus.