In deze verklaring leggen we je uit welke gegevens wij gebruiken en waarom, en welke rechten je hebt als wij je gegevens gebruiken.
In het Rijksvaccinatieprogramma (RVP Rijksvaccinatieprogramma (Rijksvaccinatieprogramma)) kunnen kinderen en zwangere vrouwen in Nederland  gratis gevaccineerd worden tegen een aantal besmettelijke infectieziekten. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens voor het RVP. De minister heeft het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) de opdracht gegeven om het RVP te organiseren. Om ervoor te zorgen dat het RVP goed verloopt heeft het RIVM de persoonsgegevens en de vaccinatiegegevens nodig. Deze gegevens worden door het RIVM geregistreerd in het landelijke vaccinatieregistratiesysteem. 

Meer informatie over het Rijksvaccinatieprogramma

Welke gegevens gebruiken wij?

Wij gebruiken de volgende persoonsgegevens: 

 • naam;
 • geslacht;
 • adres;
 • geboortedatum;
 • geboorteland; 
 • burgerservicenummer of vreemdelingennummer. 

Daarnaast registreren wij vaccinatiegegevens: 

 • welk vaccin is gegeven; 
 • wat het registratienummer van het vaccin was;
 • waar en wanneer het vaccin is gegeven. 

De persoonsgegevens komen uit de gemeentelijke en landelijke registraties zoals de Basisregistratie Personen (BRP). De vaccinatiegegevens komen van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg)) organisaties; zij geven de vaccinaties.

Toestemming voor het uitwisselen van persoonsgegevens en vaccinatiegegevens

Wij slaan de gegevens op in het landelijke vaccinatieregistratiesysteem. Met jouw toestemming kunnen wij de persoons- en vaccinatiegegevens in het registratiesysteem ook uitwisselen. Meer informatie vind je op de pagina Jouw toestemming. Als je toestemming hebt gegeven, kun je jouw vaccinatiegegevens op twee manieren inzien:

 • Via MijnRIVM. Op dit moment zijn uit het Rijksvaccinatieprogramma alleen de HPV Humaan Papilloma Virus (Humaan Papilloma Virus)-vaccinaties voor 16- en 17-jarigen beschikbaar. 
 • Via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) stelt vaccinatiegegevens beschikbaar via persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s). Op dit moment zijn dit uit het Rijksvaccinatieprogramma alleen de gegevens van HPV-vaccinaties voor 16- en 17-jarigen. Meer informatie over PGO’s vind je op PGO.nl.

Waarom gebruiken wij de gegevens?

 • Wij houden in de gaten hoeveel mensen er in Nederland zijn gevaccineerd om gericht actie te kunnen ondernemen als er ergens in Nederland een uitbraak is van een infectieziekte. 
 • Door de persoonsgegevens en de vaccinatiegegevens uit te wisselen kunnen we bijhouden welke vaccinaties iemand heeft gehad en welke nog nodig zijn.
 • Wij controleren of de vaccins goed werken en of ze veilig zijn.

Mogen wij persoonsgegevens gebruiken?

In de wet Algemene verordening gegevensbescherming staat wanneer een organisatie persoonsgegevens mag gebruiken. Het RIVM mag ze gebruiken omdat dat nodig is om het RVP Rijksvaccinatieprogramma (Rijksvaccinatieprogramma) te organiseren. Dit is een wettelijke taak van het RIVM.  

Het RIVM gebruikt de persoons- en vaccinatiegegevens niet voor profilering. Profileren is een methode om mensen op basis van hun gegevens in te delen in verschillende groepen. Het doel hiervan is om hun interesses te sturen en zo hun gedrag te beïnvloeden.

Hoe lang bewaren wij de persoonsgegevens? 

Het RIVM bewaart de persoonsgegevens en vaccinatiegegevens minimaal 20 jaar. 

Delen wij de gegevens met anderen?

Het RIVM mag de gegevens delen met de volgende organisaties: 

 • Bijwerkingencentrum Lareb
  Het Bijwerkingencentrum Lareb houdt de bijwerkingen van vaccinaties in de gaten. Lareb kan alleen met toestemming van de betrokken persoon zijn/haar vaccinatiegegevens opvragen bij het RIVM. 
 • Onderzoekers in binnen- en buitenland 
  De gegevens worden gebruikt voor het RVP, maar kunnen ook voor wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt. Voor dit doel maken we de gegevens anoniem, óf, maken we gebruik van pseudoniemen. Dat houdt in dat we persoonlijke gegevens, zoals een burgerservicenummer, vervangen door een betekenisloze code. Zo kunnen de onderzoekers niet achterhalen om wie het gaat. Heel soms is het voor een onderzoek wel nodig om  herleidbare persoonsgegevens te gebruiken. Dit kan alleen met toestemming van degene van wie de gegevens zijn. 
 • Zorginstellingen en JGZ-organisaties
  Artsen hebben soms gegevens van een patiënt nodig voor het behandelbeleid. De patiënt moet hiervoor toestemming geven. 
 • Samenwerkingspartners van het RIVM
  Dit zijn de bedrijven die de vaccinatie-uitnodigingen drukken en/of zorgen voor verzending en de organisaties die de RVP-applicaties beheren. Het RIVM heeft met hen overeenkomsten gesloten om de gegevens te beschermen.

Worden de gegevens buiten de EU Europese unie (Europese unie) gebruikt? 

De gegevens worden opgeslagen en gebruikt in Nederland. 

Welke rechten heb je als wij je gegevens gebruiken?

Iedereen heeft privacyrechten over zijn eigen persoonsgegevens. Voor het RVP zijn dat de volgende rechten: 

 • Recht op inzage
  Je kunt op ieder moment een aanvraag indienen bij het RIVM om je gegevens die het RIVM in het kader van het RVP verwerkt, in te zien. Je kunt daarvoor contact opnemen met het RIVM via AVG-RVP@rivm.nl
 • Recht op rectificatie
  Als je gegevens niet kloppen dan kunt je de instantie waar de gegevens vandaan komen, bijvoorbeeld de gemeente of de JGZ,  verzoeken om de gegevens aan te passen. 
 • Recht op vergetelheid
  Je kunt een verzoek indienen bij het RIVM om je persoonsgegevens in het vaccinatieregistratiesysteem los te laten koppelen van je vaccinatiegegevens. Dit betekent dat het niet meer bekend is welke vaccinaties je hebt gehad. Je kunt daarvoor contact opnemen met het RIVM via AVG-RVP@rivm.nl.  
 • Recht van bezwaar
  Als je niet wilt dat het RIVM je persoonsgegevens gebruikt voor het RVP kun je dat dat, onder vermelding van een reden, aangeven via AVG-RVP@rivm.nl.  Alleen als je daar dringende redenen voor hebt zullen de gegevens dan anoniem gemaakt worden. 
 • Recht op beperking van de verwerking
  Soms mag het RIVM (tijdelijk) je gegevens niet gebruiken. Bijvoorbeeld als de gegevens niet kloppen en je een verzoek hebt gedaan om deze gegevens te laten aanpassen bij de gemeente of de JGZ. De gegevens worden dan niet verwijderd.

Binnen het Rijksvaccinatieprogramma kan een nieuw vaccin beschikbaar komen. In dat geval is het mogelijk dat het RIVM opnieuw je persoonsgegevens registreert om je een uitnodiging te kunnen versturen. Hiertoe is het RIVM verplicht. Indien je (opnieuw) je gegevens wilt laten verwijderen, dan kun je een verwijderverzoek indienen bij het RIVM via AVG-RVP@rivm.nl.

Meer informatie vind je op de pagina Gebruik uw privacyrechten van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heb je een klacht over het gebruik van je gegevens?

Als je het niet eens bent met de manier waarop het RIVM omgaat met je persoonsgegevens, dan kun je een klacht indienen bij: 

Andere vragen over het gebruik van je gegevens?

Postadres

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Antwoordnummer 10097
2700 VB Zoetermeer
T.a.v. Verwerking persoonsgegevens Rijksvaccinatieprogramma (afdeling DVP)

E-mailadres

AVG-RVP@rivm.nl