Door naar volgend hoofdstuk

Vaccinatieplan asielzoekerskinderen

Asielzoekers met in Nederland geboren 4-6 weken oude baby’s, ontvangen van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-DVP regiokantoor een oproepset voor vaccineren conform het RVP Rijksvaccinatieprogramma (Rijksvaccinatieprogramma), bestaande uit een brief, brochure, vaccinatiebewijs en een set vaccinatiekaarten.

Voor oudere asielzoekerskinderen bepaalt de jeugdarts op basis van het vaccinatiebewijs en/of de informatie van de ouders de vaccinatiestatus en maakt een vaccinatieplan. Hiervoor is een digitaal formulier ontwikkeld. De jeugdarts slaat dit formulier op in het DD JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg) en stuurt, indien er toestemming voor het uitwisselen van vaccinatiegegevens met persoonsgegevens is, een kopie hiervan naar het RIVM-DVP-regiokantoor. De toegediende vaccinaties worden in Praeventis geregistreerd en op basis hiervan worden, indien nodig, vaccinatiekaarten met een RVP-vaccinatiebewijs naar de ouders gestuurd. In de COA-locaties dient het JGZ-team de ouders een ingevuld internationaal (geel) vaccinatiebewijs te overhandigen. Bij asielzoekerskinderen die met een (tijdelijke) verblijfstatus in een gemeente zijn geplaatst en onder de reguliere JGZ vallen, wordt gebruikgemaakt van het standaard RVP-vaccinatiebewijs als ze geen internationaal vaccinatiebewijs hebben.

Indien het RIVM na 20 weken nog geen kopie van de vaccinatiestatus heeft ontvangen, ontvangen de ouders een leeg RVP-vaccinatiebewijs en een set vaccinatiekaarten passend bij de leeftijd van het kind.

Voor het vaccineren van asielzoekerskinderen gelden de volgende uitgangspunten:

  • Asielzoekerskinderen worden conform het RVP gevaccineerd, tenzij er medische of epidemiologische redenen zijn om hen een afwijkend vaccinatieschema aan te bieden.
  • HepB-vaccinatie: alle asielzoekerskinderen hebben recht op deze vaccinatie, ook als de basisimmuniteit voor DKTP Difterie, Kinkhoest, Tetanus en Poliomyelitis (Difterie, Kinkhoest, Tetanus en Poliomyelitis )(-Hib) is voltooid. In principe wordt DKTP(-Hib-)HepB-vaccin gebruikt bij de opbouw van de basisimmuniteit. Engerix B junior is geschikt voor kinderen t/m 15 jaar die geen DKTP-vaccinatie meer nodig hebben; Engerix B 20 microgram is geschikt voor kinderen vanaf 16 jaar die geen DKTP-vaccinatie meer nodig hebben.
  • BMR Bof, Mazelen en rodehond (Bof, Mazelen en rodehond )-vaccinatie: alle asielzoekerskinderen in COA-opvanglocaties ontvangen op de leeftijd van 9 maanden een extra BMR-vaccinatie: de BMR0. Indien kinderen met 9 maanden een mazelenvaccinatie hebben gehad, is een BMR0 niet nodig, als ervan kan worden uitgegaan dat dit kind met 14 maanden een BMR1 kan krijgen.
  • HPV Humaan Papilloma Virus (Humaan Papilloma Virus )-vaccinatie: als kinderen het (groeps)aanbod op 10- en 12/13-jarige leeftijd zijn misgelopen omdat ze bij binnenkomst in Nederland ouder zijn, krijgen zij de HPV-vaccinatieserie alsnog aangeboden.
  • Tiener-MenACWY: als tieners het (groeps)aanbod op 13/14-jarige leeftijd zijn misgelopen omdat ze bij binnenkomst in Nederland ouder zijn, en geboren vanaf 2006, krijgen zij de MenACWY alsnog aangeboden. Nu de uitbraakmaatregel beëindigd is, kunnen asielzoekers uit 2005 de MenACWY nog wel tot hun 18e verjaardag krijgen, maar ze worden niet meer uitgenodigd.

Zie voor meer informatie:

Inhaalschema asielzoekerskinderen

De informatie over het maken van inhaalschema’s (zie Hoofdstuk 10 Inhaalschema’s) is ook van toepassing voor vaccinatieschema’s voor asielzoekerskinderen.

Voor het overige is het aanbod van inhaalvaccinaties voor deze kinderen gelijk aan het aanbod binnen het reguliere RVP Rijksvaccinatieprogramma (Rijksvaccinatieprogramma). Als er gestart is met het RVP, dus ook een inhaalschema, dan wordt dat altijd afgemaakt ongeacht de verblijfsstatus van het kind. Het is van belang dat asielzoekerskinderen na binnenkomst in Nederland snel gevaccineerd worden, met name als de basisimmuniteit nog niet is opgebouwd. Zie ook het PGA-protocol Vaccineren asielzoekerskinderen 0-18 jaar.

De indicaties zijn hetzelfde als bij in Nederland geboren kinderen, met uitzondering van de volgende situaties.

Tabel. Indicaties voor asielzoekerskinderen vergeleken met RVP.

Vaccinatie

Inhaalvaccinaties voor asielzoekerskinderen

Inhaalvaccinaties binnen RVP

HepB

Alle kinderen tot de 18e verjaardag, ongeacht land van herkomst

Alle kinderen tot de 18e verjaardag die ook de basisimmuniteit van DKTP Difterie, Kinkhoest, Tetanus en Poliomyelitis (Difterie, Kinkhoest, Tetanus en Poliomyelitis )(-Hib-HepB) nog niet hebben voltooid

Alle vestigers die de HepB-serie wel gestart zijn, maar die nog niet hebben voltooid

Alle kinderen die begonnen zijn met een HepB-serie op indicatie, maar die nog niet hebben afgerond

BMR Bof, Mazelen en rodehond (Bof, Mazelen en rodehond )

Alle kinderen tot de 18e verjaardag.
Zuigelingen in COA-opvanglocaties krijgen een extra BMR op de leeftijd van 9 maanden (BMR0)

Alle kinderen tot de 18e verjaardag