Door naar volgend hoofdstuk

14.1 Vaccinatieplan asielzoekerskinderen


Asielzoekers met in Nederland geboren 4-6 weken oude baby’s, ontvangen van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-DVP-regiokantoor een oproepset voor vaccineren conform het RVP Rijksvaccinatieprogramma, bestaande uit een brief, brochure, vaccinatiebewijs en een set vaccinatiekaarten.

Voor oudere asielzoekerskinderen bepaalt de jeugdarts op basis van het vaccinatiebewijs en/of de informatie van de ouders de vaccinatiestatus en maakt een vaccinatieplan. Hiervoor is een digitaal formulier ontwikkeld. De jeugdarts slaat dit formulier op in het DD JGZ Jeugdgezondheidszorg en stuurt een kopie hiervan naar het RIVM-DVP-regiokantoor. De toegediende vaccinaties worden in Praeventis geregistreerd en op basis hiervan worden, indien nodig, vaccinatiekaarten met een RVP-vaccinatiebewijs naar de ouders gestuurd. In de COA-locaties dient het JGZ-team de ouders een ingevuld internationaal (geel) vaccinatiebewijs te overhandigen. Bij asielzoekerskinderen die met een (tijdelijke) verblijfstatus in een gemeente zijn geplaatst en onder de reguliere JGZ vallen, wordt gebruikgemaakt van het standaard RVP-vaccinatiebewijs als ze geen internationaal vaccinatiebewijs hebben.

Indien het RIVM na 20 weken nog geen kopie van de vaccinatiestatus heeft ontvangen, ontvangen de ouders een leeg RVP-vaccinatiebewijs en een set vaccinatiekaarten passend bij de leeftijd van het kind.

Voor het vaccineren van asielzoekerskinderen gelden de volgende uitgangspunten:

 • Asielzoekerskinderen worden conform het RVP gevaccineerd, tenzij er medische of epidemiologische redenen zijn om hen een afwijkend vaccinatieschema aan te bieden.
 • HepB-vaccinatie: alle asielzoekerskinderen hebben recht op deze vaccinatie, ook als de basisimmuniteit voor DKTP Difterie, kinkhoest, tetanus, polio(-Hib) is voltooid.
 • BMR Bof, mazelen, rodehond-vaccinatie: alle asielzoekerskinderen in COA-opvanglocaties ontvangen op de leeftijd van 9 maanden een extra BMR-vaccinatie: de BMR0.
 • HPV-vaccinatie: als meisjes het (groeps)aanbod op 12/13-jarige leeftijd zijn misgelopen omdat ze bij binnenkomst in Nederland ouder zijn, krijgen zij de HPV-vaccinatieserie alsnog aangeboden.
 • Tiener-MenACWY: als tieners het (groeps)aanbod op 13/14-jarige leeftijd zijn misgelopen omdat ze bij binnenkomst in Nederland ouder zijn, en geboren vanaf 2006, krijgen zij de MenACWY alsnog aangeboden. Nu de uitbraakmaatregel beëindigd is, kunnen asielzoekers uit 2003 t/m 2005 de MenACWY nog wel tot hun 18e verjaardag krijgen, maar ze worden niet meer uitgenodigd.

Zie voor meer informatie:

14.2 Inhaalschema asielzoekerskinderen

De informatie over het maken van inhaalschema’s (zie Hoofdstuk 10 Inhaalschema’s) is ook van toepassing voor vaccinatieschema’s voor asielzoekerskinderen.

Voor asielzoekerskinderen zijn daarnaast nog extra afspraken gemaakt:

 • Asielzoekerskinderen krijgen ook in de leeftijd van 13 tot 18 jaar vaccinatiekaarten toegestuurd als er nog vaccinaties toegediend moeten worden. Dit gebeurt nadat het RIVM-DVP-regiokantoor van de JGZ een kopie van de vaccinatiestatus en -opdracht heeft ontvangen óf als er 20 weken na binnenkomst in Nederland nog geen vaccinatiestatus is toegestuurd.
 • HepB-vaccinatie:
  • Alle asielzoekerskinderen hebben recht op de HepB-vaccinatie, ook als de basisimmuniteit voor DKTP(-Hib) is voltooid.
  • In principe wordt DKTP(-Hib-)HepB-vaccin gebruikt bij de opbouw van de basisimmuniteit. Engerix B junior is geschikt voor kinderen t/m 15 jaar die geen DKTP-vaccinatie meer nodig hebben; Engerix B 20 microgram is geschikt voor kinderen vanaf 16 jaar die geen DKTP-vaccinatie meer nodig hebben.
 • BMR-vaccinatie: alle asielzoekerskinderen in COA-opvanglocaties ontvangen op de leeftijd van 9 maanden een extra BMR-vaccinatie, de BMR0.

Voor het overige is het aanbod van inhaalvaccinaties voor deze kinderen gelijk aan het aanbod binnen het reguliere RVP. Als er gestart is met het RVP, dus ook een inhaalschema, dan wordt dat altijd afgemaakt ongeacht de verblijfsstatus van het kind. Het is van belang dat asielzoekerskinderen na binnenkomst in Nederland snel gevaccineerd worden, met name als de basisimmuniteit nog niet is opgebouwd. Zie ook PGA Protocol vaccineren asielzoekerskinderen 0-18 jaar.pdf.

De indicaties zijn hetzelfde als bij in Nederland geboren kinderen, met uitzondering van de volgende situaties.

Tabel 12. Indicaties voor asielzoekerskinderen vergeleken met RVP

Vaccinatie

Inhaalvaccinaties voor asielzoekerskinderen

Inhaalvaccinaties binnen RVP

HepB

Alle kinderen tot de 18e verjaardag, ongeacht land van herkomst

Alle kinderen tot de 18e verjaardag die ook de basisimmuniteit van DKTP(-Hib-HepB) nog niet hebben voltooid

Alle vestigers die de HepB-serie wel gestart zijn, maar die nog niet hebben voltooid

Alle kinderen die begonnen zijn met een HepB-serie op indicatie, maar die nog niet hebben afgerond

BMR

Alle kinderen tot de 18e verjaardag
Zuigelingen in COA-opvanglocaties krijgen een extra BMR op de leeftijd van 9 maanden (BMR0)

Alle kinderen tot de 18e verjaardag