De bijsluiters geven veel informatie over bijwerkingen. Vermelding in de bijsluiter betekent niet dat een bijwerking bij elke patiënt optreedt. De producent is verplicht om elke klacht, die er na gebruik van het vaccin ooit geweest is, in de bijsluiter te zetten. Het is bij zeer zeldzaam optredende bijwerkingen lastig om het oorzakelijke verband met vaccinatie aan te tonen.

Voor sommige vaccinaties zijn 2 vaccins in gebruik. De twee belangrijkste redenen hiervoor zijn:

  • Er is een nieuw vaccin aangekocht. In de overgangsfase zijn dan 2 vaccins in gebruik.
  • In verband met tijdelijke leveringsproblemen van een fabrikant, is via een andere fabrikant een vaccin dat dezelfde bescherming biedt, aangekocht. Dit vaccin voldoet ook aan dezelfde kwaliteitseisen.

Wil je weten welk vaccin je kind krijgt, informeer dan hiernaar bij het consultatiebureau, de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) of het Centrum voor Jeugd en Gezin waar de vaccinatie wordt gegeven.

Vaccin in het kort

In ‘Vaccin in het kort’ voor de RVP Rijksvaccinatieprogramma (Rijksvaccinatieprogramma)-vaccins staan op één A4 in begrijpelijke taal de voor- en nadelen van het vaccin. Het is een nieuwe, digitale en korte vorm van vaccininformatie, als aanvulling op de officiële bijsluiter. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft het 'Vaccin in het kort  ontwikkeld.