Met het Rijksvaccinatieprogramma (RVP Rijksvaccinatieprogramma (Rijksvaccinatieprogramma)) beschermen we kinderen tegen ernstige infectieziekten. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) organiseert het RVP. De Jeugdgezondheidszorg (JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg)) geeft de vaccinaties in de buurt. Bijvoorbeeld op het consultatiebureau of in een sporthal.

Volgens de wet moeten we voor het RVP Rijksvaccinatieprogramma (Rijksvaccinatieprogramma) toestemming aan je vragen. We leggen je hier uit hoe dit zit.

Twee toestemmingen voor het RVP

Volgens de wet is toestemming nodig voor:

 • het geven van de vaccinaties, en
 • het uitwisselen van gegevens tussen de JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg) en het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

Het is belangrijk dat je goed weet waar de toestemmingen over gaan. Daarom stuurt het RIVM met de vaccinatie-uitnodigingen telkens een brochure mee. Met de informatie uit de brochure kun je zelf besluiten om wel of geen toestemming te geven.
Tijdens het bezoek aan de JGZ vertelt de jeugdarts of -verpleegkundige over de vaccinaties en wat je kunt verwachten. Je kunt dan ook vragen stellen. Daarna vraagt de jeugdarts of -verpleegkundige om de toestemmingen.
De toestemmingen kun je mondeling geven aan de jeugdarts of -verpleegkundige. Je hoeft geen handtekening te zetten. De toestemmingen zijn geldig voor het hele RVP. Je kunt je besluit elk moment veranderen, als je dat wilt. Dit kun je aangeven bij de JGZ.

Wie kan toestemming geven?

Aan wie de JGZ de toestemmingen vraagt, hangt af van de leeftijd van het kind:

 • voor kinderen tot 12 jaar vragen we toestemming aan de ouder(s),
 • voor kinderen van 12 jaar tot 16 jaar vragen we toestemming aan de ouder(s) én het kind, en
 • vanaf 16 jaar vragen we alleen toestemming aan het kind.

Dat moet volgens de wet.

Waarover gaat de toestemming voor het uitwisselen van gegevens tussen de JGZ en het RIVM?

Als je toestemming hebt gegeven voor een vaccinatie en je de vaccinatie hebt gekregen, legt de JGZ de vaccinatiegegevens nauwkeurig vast. Dat zijn gegevens over welk vaccin is gegeven. En waar en wanneer dat is gedaan.

De JGZ geeft deze gegevens door aan het RIVM. Want het RIVM gebruikt de gegevens om het RVP te coördineren. En in de gaten te houden of het programma goed werkt.

Vaccinatiegegevens geeft de JGZ altijd door aan het RIVM. Als je het goed vindt, geeft de JGZ ook je persoonsgegevens door aan het RIVM. Persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, burgerservicenummer (BSN Burger Service Nummer (Burger Service Nummer)), geboortedatum, geslacht) mag de JGZ niet zo maar doorgeven. Daarvoor vraagt de JGZ eerst om toestemming. Het uitwisselen van vaccinatiegegevens samen met persoonsgegevens tussen de JGZ en het RIVM heeft veel voordelen.

Het RIVM kan bijdragen aan jouw gezondheid, als het weet welke vaccinaties je hebt gehad:

 • Zo krijg je van het RIVM een herinnering voor een vaccinatie als je die vaccinatie nog niet hebt gehad.
 • Ook kun je bij het RIVM gemakkelijk een overzicht opvragen van alle vaccinaties die je hebt gekregen. Bijvoorbeeld als je het vaccinatiebewijs kwijt bent. Zo’n vaccinatieoverzicht is soms nodig voor een buitenlandse reis. En het kan handig zijn bij een bezoek aan een (huis)arts of ziekenhuis.
 • Daarnaast controleert het RIVM altijd achteraf of je het goede vaccin op het goede moment hebt gekregen.

Het RIVM kan met de gegevens ook de volksgezondheid goed in de gaten houden:

 • Want breekt er in Nederland een infectieziekte uit? Dan weet het RIVM precies hoeveel mensen al zijn beschermd met een vaccinatie. En welke mensen dat zijn. Zo beoordeelt het RIVM of de ziekte zich kan verspreiden. En dus ook of er actie moet worden ondernomen. Bijvoorbeeld door mensen uit te nodigen voor een (extra) vaccinatie.
 • Daarnaast houdt het RIVM de kwaliteit van het RVP in de gaten. Het RIVM controleert of en hoe lang de vaccinaties zorgen voor goede bescherming van de Nederlandse bevolking.

Delen wij de gegevens met anderen?

Het RIVM mag de gegevens delen met zorginstellingen en JGZ-organisaties, bijwerkingencentrum Lareb, onderzoekers in binnen- en buitenland en met samenwerkingspartners van het RIVM. Lees hoe dit werkt op de privacyverklaring Rijksvaccinatieprogramma.

Meer informatie over de toestemming voor het uitwisselen van gegevens tussen de JGZ en het RIVM

Heb je een vaccinatie gekregen? Dan geeft de JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg) altijd (dus ook zonder toestemming) de volgende vaccinatiegegevens door aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu):

 • welk soort vaccin de JGZ heeft gegeven en tegen welke ziekte(n) dat vaccin beschermt,
 • het batchnummer van het vaccin,
 • de datum waarop waar de JGZ de vaccinatie heeft gegeven, en
 • de JGZ-organisatie die de vaccinatie heeft gegeven en de locatie waar de JGZ de vaccinatie heeft gegeven. Bijvoorbeeld op een consultatiebureau.

Heb je toestemming gegeven voor het uitwisselen van vaccinatiegegevens met persoonsgegevens? Dan geeft de JGZ de vaccinatiegegevens samen met persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, BSN Burger Service Nummer (Burger Service Nummer), geboortedatum, geslacht) door aan het RIVM. Hoe het RIVM omgaat met persoonsgegevens, kun je lezen in de privacyverklaring.

Je kunt wel toestemming geven voor het geven van de RVP Rijksvaccinatieprogramma (Rijksvaccinatieprogramma) vaccinaties, maar niet voor het uitwisselen van vaccinatiegegevens met persoonsgegevens. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) weet dan niet welke vaccinatie je hebt gekregen. Je krijgt dan zelf meer verantwoordelijkheid om bij te houden welke vaccinaties je hebt gekregen. Dit kan je doen door het vaccinatiebewijs zorgvuldig te bewaren. Je moet dan bij elke vaccinatie zorgen dat de JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg) het vaccinatiebewijs goed bijwerkt.
Meer informatie over de gevolgen van wel of geen toestemming geven voor het uitwisselen van gegevens voor het RVP kun je lezen in de infographic.

Alleen een klein aantal RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-medewerkers kan deze gegevens inzien. Dat zijn bijvoorbeeld RVP Rijksvaccinatieprogramma (Rijksvaccinatieprogramma)-medewerkers die de gegevens administratief verwerken in de dossiers.
Wilt u een overzicht van uw vaccinatiegegevens ontvangen? Dan kunt u deze opvragen via Aanvraag Vaccinatiebewijs.  Houd rekening met ongeveer 2 tot 3 weken tijd tussen aanvraag en ontvangst van het vaccinatiebewijs. 

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) gebruikt vaccinatiegegevens met persoonsgegevens alleen voor wetenschappelijk onderzoek om wettelijke taken uit te voeren. Bijvoorbeeld om te kijken of het RVP Rijksvaccinatieprogramma (Rijksvaccinatieprogramma) goed werkt.

Voor ander wetenschappelijk onderzoek mogen onderzoekers alleen anonieme gegevens gebruiken. Dat betekent dat de onderzoekers geen persoonsgegevens krijgen. Heel soms is het voor een onderzoek noodzakelijk om persoonsgegevens te gebruiken. Dan vragen we je hiervoor altijd eerst extra om toestemming. Deze toestemming kun je altijd weigeren.

In alle gevallen geldt dat de resultaten van onderzoek niet meer te herleiden zijn tot personen.

De JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg) bewaart de gegevens tot 20 jaar na het laatste contact met een patiënt. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) bewaart de gegevens tot de leeftijd van 18 jaar en daarna nog minimaal 15 jaar. Dat moet volgens de wet.

Bij de JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg) kan je geen gegevens laten verwijderen. Volgens de wet moet de JGZ gegevens van patiënten bewaren.
Bij het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) kan je wel gegevens laten verwijderen. Je kunt daarvoor contact opnemen met het RIVM via AVG-RVP@rivm.nl.

Op de website van de Rijksoverheid staat meer informatie over je rechten in de zorg.