Ontwikkeling

De ontwikkeling van het Rijksvaccinatieprogramma staat niet stil. Er komen nieuwe vaccins op de markt, de kennis over vaccinaties neemt toe en soms komt een nieuwe infectieziekte in beeld. In de komende jaren worden er nieuwe vaccinaties aan het Rijksvaccinatieprogramma toegevoegd.

Gezondheidsraad

De Staatssecretaris van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 23 mei 2022 aangegeven dat de rotavirusvaccinatie niet op korte termijn kan worden opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Daar is geen geld voor. De Gezondheidsraad had hier eerder een advies over uitgebracht. Bekijk de Kamerbrief en het advies van de Gezondheidsraad. De vaccinatie is wel beschikbaar op eigen kosten, via de huisarts of sommige GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst’en. Meer informatie is te vinden op de pagina over de rotavirusvaccinatie.

Maar ook andere vaccinaties blijven in de toekomst hoog op de agenda van wetenschappers en beleidsmakers staan. Met de toenemende kennis wordt het mogelijk om tegen steeds meer ziekten te vaccineren. Zo kunnen infectieziekten en de gevolgen hiervan nog verder worden teruggedrongen. Meer informatie over vaccinaties buiten het Rijksvaccinatieprogramma vind je bij het onderwerp Vaccinaties op maat.