Op 9-jarige leeftijd krijgen kinderen een DTP Difterie, Tetanus en Poliomyelitis-vaccinatie tegen difterie, tetanus en polio. De DTP-vaccinatie is de laatste in de serie kindervaccinaties tegen difterie, tetanus en polio. Met deze vaccinatie zijn kinderen langdurig beschermd tegen deze besmettelijke infectieziekten. 

Waar en wanneer wordt de DTP-vaccinatie gegeven?

De DTP Difterie, Tetanus en Poliomyelitis-vaccinatie wordt tegelijk gegeven met de tweede BMR-vaccinatie (tegen bof, mazelen en rodehond). Een kind krijgt als het 9 jaar is dus in totaal twee vaccinaties, meestal in de bovenarmen. De vaccinatie wordt gegeven door de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst of een Centrum voor Jeugd en Gezin, dat verschilt per regio. Ouders ontvangen een brief met daarin het adres en tijdstip voor de vaccinatie. 

Extra tetanusvaccinatie bij vuil in wond

Na het volledig afronden van de DKTP Difterie, kinkhoest, tetanus, polio-hib-hepB, DKTP- en DTP-vaccinatie schema zijn kinderen voor lange tijd beschermd. Voor hepatitisB zelfs levenslang. Een aanvullende DTP-vaccinatie op latere leeftijd kan nodig zijn bij verwondingen waarbij straatvuil in de wond is gekomen of reizen naar niet-westerse landen. Een arts kan dan besluiten iemand opnieuw een tetanusvaccinatie te geven. Kinderen die de gehele serie D(K)TP-vaccinaties hebben gekregen, zijn tot de leeftijd van 19 jaar volledig beschermd. 

Waarom Ellen en Steven de DTP-vaccinatie belangrijk vinden

Polio is een heel nare ziekte die je leven op z'n kop zet

Het verhaal van Ellen en Steven

In het verhaal vanÉ vertellen Ellen Dreteler en haar zoon Steven Brautigam over de invloed die polio heeft gehad op hun leven. Ellen kreeg de ziekte als kind waardoor een deel van de zenuwen die haar spieren aansturen werd aangetast.