Het Rijksvaccinatieprogramma beschermt tegen 13 besmettelijke infectieziekten. Wat het programma precies inhoudt, leggen we hieronder uit.

Ongeveer 2 weken na de geboorte van je kind krijg je bezoek van een jeugdarts of jeugdverpleegkundige   van het consultatiebureau. Dit huisbezoek is bedoeld voor een eerste kennismaking. Je baby wordt niet medisch onderzocht. Dat gebeurt een paar weken later op het consultatiebureau. Tijdens het huisbezoek kun je wel vragen   stellen over de zorg van je baby  . De medewerker vertelt ook iets over het Rijksvaccinatieprogramma. Het duurt dan nog een paar weken voordat je baby de eerste vaccinatie   krijgt.

Het eerste bezoek aan het consultatiebureau

De verpleegkundige die op huisbezoek is geweest, maakt meestal meteen een afspraak voor het eerste  bezoek aan het consultatiebureau. Meestal vindt het eerste bezoek plaats als je baby 4 weken oud is. Op het consultatiebureau kijkt de   jeugdarts of jeugdverpleegkundigen of kinderen van 0 tot 4 jaar zich gezond ontwikkelen. De artsen en verpleegkundigen kijken dan bijvoorbeeld naar de lengte en het gewicht van je kind, of hoe goed je kind kan zien en horen.. Op het consultatiebureau krijgt je kind ook de prikken uit het Rijksvaccinatieprogramma.

Vervolgafspraken op het consultatiebureau

Tijdens de eerste  maanden wordt je baby regelmatig op het consultatiebureau verwacht. De arts onderzoekt je baby dan en bespreekt de ontwikkeling. Tijdens deze bezoeken kan je baby ook weer een prik krijgen volgens het vaccinatieschema. In de eerste 14 maanden  komt je baby een aantal keer naar het consultatiebureau, en krijgt het 5 keer een vaccinatie. Als je kind bijna 4 jaar oud is, krijgt het de laatste prik op het consultatiebureau.

Als kinderen 4 jaar worden, wordt de jeugdgezondheidszorg overgedragen naar jeugdgezondheidszorg-organisaties die via de scholen werken. De gezondheidsonderzoeken worden vanaf dit moment op school uitgevoerd.  Je ontvangt hier informatie over van je JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg)-organisatie  . 

De prikken die na de leeftijd van 4 jaar worden gegeven, krijgen de kinderen meestal niet tegelijk met  gezondheidsonderzoeken. In plaats daarvan worden kinderen ouder dan 4 jaar (meestal) gevaccineerd tijdens   groepsvaccinaties. Bijvoorbeeld in een sporthal of andere grote locatie in de gemeente. Deze worden één of een paar keer per jaar georganiseerd, afhankelijk van de JGZ-organisatie.

De uitnodiging voor vaccinaties voor jonge kinderen

Als de baby ongeveer 4 weken oud is, krijgen ouders van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) een uitnodiging voor het Rijksvaccinatieprogramma. Deze uitnodiging bevat een brief, het vaccinatiebewijs, alle oproepkaarten voor de prikken totdat het kind 4 jaar wordt en een folder met informatie.   In het vaccinatieschema  staat wanneer het kind welke vaccinatie krijgt.

Voor de vaccinatie op 4-jarige leeftijd, ontvangen ouders opnieuw een brief van het RIVM. De vaccinatie wordt aangeboden tijdens het bijbehorende bezoek aan het consultatiebureau. Tijdens dat bezoek onderzoekt de kinderarts of -verpleegkundige ook de gezondheid van het kind. Deze onderzoeken gebeuren ook tijdens bezoeken aan het consultatiebureau waar geen prik wordt gegeven.  In het vaccinatieschema staat welke prikken het kind wanneer krijgt.

De uitnodigingen voor vaccinaties voor kinderen ouder dan 4 jaar

Via een brief van het RIVM krijgen de kinderen een uitnodiging voor een vaccinatie. In deze brief staat vaak ook al een afspraak voor de vaccinatie. Dat is afhankelijk van de JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg)-organisatie. Als de afspraak niet goed uitkomt, kan in overleg met de JGZ-organisatie een nieuwe afspraak worden gemaakt tijdens de periode dat de groepsvaccinatie wordt aangeboden. In het vaccinatieschema staat welke vaccinaties het kind wanneer krijgt.

Geen uitnodiging van het RIVM ontvangen?

Is de baby 2 maanden oud en heb je als ouder nog geen uitnodiging voor de eerste vaccinaties ontvangen? Neem dan contact op met het Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s (DVP) in de regio.

Bij iedere uitnodiging die je ontvangt, zitten 1 of meerdere oproepkaarten. Deze neem je mee naar het consultatiebureau of JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg)-organisatie. 

De oproepkaarten stuurt het consultatiebureau of JGZ-organisatie daarna door naar het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Ontvangt het RIVM de oproepkaart niet? Dan weet het RIVM dat je kind nog geen vaccinatie heeft gehad en krijg je een herinneringsbrief. Ouders die aangeven dat zij hun kind niet willen laten vaccineren, krijgen geen herinneringen meer. Nadat het kind ouder is dan 14 maanden, stuurt het RIVM wel voor elke volgende vaccinatie opnieuw een brief. Het kan namelijk zijn dat ouders van gedachten zijn veranderd. 

Oproepkaart kwijt

Het kan gebeuren dat je de oproepkaart kwijtraakt. Vraag in dat geval een nieuwe oproepkaart aan via de Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (DVP). Een al gemaakte afspraak kan gewoon doorgaan. Als je de nieuwe oproepkaart niet vóór de afspraak hebt ontvangen, dan gebruikt de JGZ een eigen kaart om de vaccinatie te registreren.

Vaccineren is vrijwillig en gratis. De arts of verpleegkundige vraagt de ouder vóór de eerste prik om toestemming  voor het geven van de vaccinatie(s). Kijk voor meer informatie hierover ook op de pagina Jouw toestemming  Voordat vaccinaties worden gegeven, onderzoekt de arts de baby altijd. Als het kindje niet helemaal fit is, kan besloten worden om de prik uit te stellen.

Een afspraak voor kindervaccinaties maak je bij de jeugdgezondheidszorg.

Vind een jeugdgezondheidsorganisatie in jouw regio

Je kunt vaccinatiegegevens aanvragen via het formulier Aanvraag vaccinatiebewijs. Via de telefoon mogen wij door de AVG geen mededelingen doen over vaccinatiegegevens. Houd rekening met 2 tot 3 weken tijd tussen aanvraag en ontvangst van het vaccinatiebewijs. 

Let op! 
Vanaf 1968 is de registratie van vaccinaties geleidelijk ingevoerd. Zie Zijn mijn gegevens bekend bij het RIVM ?. Ben je na deze data geboren? Dan is je vaccinatiestatus bekend. Ben je voor deze data geboren? Dan zijn er geen vaccinaties bijgehouden.

Wil je voordat jouw kind gevaccineerd wordt in gesprek met een arts of verpleegkundige? Maak dan een afspraak met de arts van de jeugdgezondheidszorg in jouw regio . Dit gesprek is gratis.