Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) is er voor alle kinderen tot 18 jaar en zwangere vrouwen (vanaf 22 weken) die in Nederland wonen. Wel zijn er voor sommige groepen en in sommige situaties andere voorwaarden. Op deze pagina vind je een uitleg van deze regels.

Voorwaarden volgens de wet

Volgens de wet hebben kinderen tot 18 jaar en zwangere vrouwen vanaf 22 weken zwangerschap recht op vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma in de volgende situaties: 

  • Ze staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) én wonen in Nederland. 
  • Ze staan ingeschreven in de Protocollaire Basisadministratie, bijvoorbeeld (kinderen van) diplomaten of medewerkers van internationale organisaties.
  • Ze zijn asielzoekers in de COA-opvang.
  • Er zijn andere situaties, waardoor het noodzakelijk is om een vaccinatie te krijgen, bijvoorbeeld door ziekte. 

Medische voorwaarden

Naast de voorwaarden volgens de wet zijn er ook medische voorwaarden. Bij gevaar voor de gezondheid gaat het medisch belang altijd boven de voorwaarden volgens de wet.  Deze situaties worden verderop deze pagina uitgelegd.  
Is er sprake van een twijfelgeval? Dan kunnen kinderen tot 18 jaar die in Nederland wonen en vrouwen vanaf 22 weken zwangerschap die in Nederland verloskundige zorg krijgen, meedoen aan het Rijksvaccinatieprogramma.

Mogen Nederlanders in het buitenland meedoen aan het Rijksvaccinatieprogramma?

Nederlandse kinderen die in Duitsland of België wonen, staan niet ingeschreven in de BRP. Zij komen niet in aanmerking voor het Rijksvaccinatieprogramma, ook niet als ze in Nederland naar school gaan of werken. Voor deze groep gelden de vaccinatieprogramma’s van het land waarin ze wonen. Deze programma’s zijn van dezelfde kwaliteit als dat in Nederland.  

Zwangere vrouwen die in het Duitsland of België wonen, maar verloskundige zorg in Nederland hebben, komen wel in aanmerking voor de 22 wekenprik. Zij krijgen een uitnodiging van de verloskundige of gynaecoloog.

Ja. Diplomaten en militairen in het buitenland komen in aanmerking voor vaccinatie vanuit het Rijksvaccinatieprogramma. Zij krijgen hier alleen géén uitnodiging voor. Diplomaten(gezinnen) komen regelmatig naar Nederland en worden dan gezien door de arbodienst van het ministerie van Buitenlandse Zaken. 

Militaire gezinnen worden gezien door de arbodienst op de plek waar ze werken. Kinderen kunnen de (gemiste) prikken halen op deze momenten bij de arbodienst, of tijdens een bezoek aan Nederland. Dat gaat in overleg met jeugdgezondheidsorganisatie. 
 

Nee. Een Nederlandse expat is een Nederlander die voor lange tijd in een ander land verblijft. De (gezinsleden van) expats staan normaal gesproken niet ingeschreven in de BRP. Daarom komen zij niet in aanmerking voor het RVP Rijksvaccinatieprogramma (Rijksvaccinatieprogramma). Zij moeten de vaccinaties zelf ter plaatse regelen.

Mogen buitenlanders in Nederland meedoen aan het Rijksvaccinatieprogramma?

In 2000 deelde de minister van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) mee dat (kinderen van) illegale vreemdelingen     toegang hebben tot het RVP Rijksvaccinatieprogramma (Rijksvaccinatieprogramma) vanwege ‘medisch noodzakelijke zorg’. 

Ja. Kinderen en zwangere vrouwen die zijn uitgeprocedeerd en verblijven in bijvoorbeeld vreemdelingenbewaring, kunnen gevaccineerd worden. Het feit dat zij waarschijnlijk binnenkort worden uitgezet, is vanuit de zorg gezien geen reden voor ander beleid.

Adoptiekinderen uit het buitenland

Ja. Adoptiekinderen worden ingeschreven in het BRP en komen dus in aanmerking voor het RVP Rijksvaccinatieprogramma (Rijksvaccinatieprogramma).

Buitenlandse baby’s in Nederlandse ziekenhuizen moeten soms lang in een Nederlands ziekenhuis verblijven. In die periode kunnen zij de leeftijd hebben waarop zij normaal gesproken worden gevaccineerd. Gezien het medisch belang worden ze dan gevaccineerd.

Kinderen zijn niet (volledig) gevaccineerd als ze de eerste herhaalprik voor DKTP-Hib-HepB  en pneumokokken nog niet  hebben gehad, net als de eerste BMR-prik en MenACWY -prik. Als kinderen deze vaccinaties wel hebben gehad (dat noemen we ‘basisimmuun’), is het juiste moment van de volgende vaccinaties minder belangrijk.

Kinderen die nog niet (volledig) zijn gevaccineerd, hebben in principe geen recht op vaccinaties van het RVP Rijksvaccinatieprogramma (Rijksvaccinatieprogramma). Zij moeten hun vaccinaties halen in het land van herkomst. Als daar langer dan 1 maand voor nodig is, gaat het ‘medisch belang’ zwaarder tellen. Dit betekent dat ‘zoveel mogelijk kinderen in Nederland beschermd worden tegen een aantal ernstige infectieziekten’. De termijn van 1 maand is willekeurig. Het gaat erom dat het niet mogelijk is om de prik op tijd te halen in het land van herkomst.

Als kinderen eenmaal volledig gevaccineerd zijn (dat heet ‘basisimmuun’), is het juiste moment van de volgende vaccinaties minder belangrijk. Kinderen zijn dan basisimmuun. Dat betekent dat ze de laatste vaccinatie voor  DKTP-Hib-HepB en Pneumokokken hebben ontvangen en de eerste prik tegen BMR en MenACWY

Voor de prik van 4-jarigen (DKTP), 9-jarigen (DTP), 10-jarigen (HPV), en 14-jarigen (MenACWY) wordt er altijd per kind een besluit genomen. Vaak is het mogelijk om de prik te halen in het land van herkomst. Als het verblijf in Nederland langer duurt dan 1 maand, kan de prik niet gehaald worden in het land van herkomst. Dan mag je kind de vaccinatie krijgen vanuit het RVP Rijksvaccinatieprogramma (Rijksvaccinatieprogramma).