Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) is het programma dat kinderen vaccinaties aanbiedt tegen 13 ernstige infectieziekten. Het programma wordt georganiseerd door de Rijksoverheid, daarom heet het Rijksvaccinatieprogramma. Het Rijksvaccinatieprogramma is gratis voor alle kinderen tot 18 jaar. Vaccineren is in Nederland vrijwillig, je beslist als ouder zelf of je je kind laat vaccineren.

Alle landen in de wereld hebben een vaccinatieprogramma voor kinderen. In Nederland bestaat het Rijksvaccinatieprogramma al ruim 65 jaar. In het vaccinatieschema lees je op welke leeftijd je kind een vaccinatie krijgt.
 

In Nederland is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) verantwoordelijk voor het Rijksvaccinatieprogramma. De minister bepaalt welke vaccinaties kinderen krijgen aangeboden. De minister neemt die beslissing na een advies van de Gezondheidsraad. De farmaceutische bedrijven maken de vaccins, maar bepalen niet tegen welke ziekten we vaccineren. Zij hebben geen invloed op de keuze van de minister.

Registreren vaccins

Een vaccin wordt gezien als een geneesmiddel. Dat betekent dat het vaccin eerst moet worden goedgekeurd door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) of het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). De farmaceut die het vaccin maakt, moet daarvoor laten zien dat het vaccin goed werkt en veilig is. Pas nadat de EMA of het CBG het vaccin hebben goedgekeurd mag het vaccin gebruikt worden.

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) is namens het ministerie verantwoordelijk voor de organisatie van het vaccinatieprogramma. Het RIVM koopt via een openbare Europese aanbesteding de vaccins in voor het RVP Rijksvaccinatieprogramma (Rijksvaccinatieprogramma). Dat betekent dat het RIVM beschrijft aan welke voorwaarden het vaccin moet voldoen.

De prikken worden gegeven door de jeugdarts en jeugdverpleegkundige op consultatiebureaus, de Centra voor Jeugd en Gezin en de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)'en. Als je een uitnodiging krijgt voor de vaccinatie van je kind, staat op de uitnodiging de naam en het adres van de organisatie waar je moet zijn. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) registreert alle vaccinaties onder andere om in de gaten te houden hoeveel kinderen gevaccineerd zijn. Dat is belangrijk om te weten hoe goed we in Nederland beschermd zijn tegen infectieziekten.

Laatst gewijzigd januari 2024

Jaartal

Vaccinatie

1953

Vaccinatie tegen difterie

1954

Combinatievaccin tegen difterie, kinkhoest en tetanus

1957

Start Rijksvaccinatieprogramma

1957

Vaccinatie tegen polio

1962

Combinatievaccin tegen difterie, kinkhoest, tetanus en polio voor baby's

1965

Combinatievaccin tegen difterie, tetanus en polio voor 4- en 9-jarigen

1974

Vaccinatie tegen rodehond voor 11-jarige meisjes

1976

Vaccinatie tegen mazelen

1987

Combinatievaccin tegen bof, mazelen en rodehond (jongens en meisjes)

1993

Vaccinatie tegen Haemophilus influenzae type b-ziekte (Hib)

1999

Startleeftijd vaccineren van drie naar twee maanden

2001

Revaccinatie tegen kinkhoest voor 4-jarigen met acellulair vaccin

2002

Vaccinatie tegen meningokokken C-ziekte (geboren vanaf 1-6-2001)

2003

Vaccinatie tegen hepatitis B voor risicokinderen

2003

Combinatievaccin tegen difterie, kinkhoest, tetanus, polio en Hib ( DKTP Difterie, Kinkhoest, Tetanus en Poliomyelitis (Difterie, Kinkhoest, Tetanus en Poliomyelitis)-Hib)

2005

Vervanging DKTP-Hib voor baby's door DaKTP-Hib (met acellulaire kinkhoestvaccin)

2006

Vaccinatie tegen hepatitis B binnen 48 uur na geboorte voor baby's van moeders met hepatitis B

2006

Combinatievaccin tegen difterie, kinkhoest, tetanus, polio, Hib en hepatitis B voor risicokinderen

2006

Vaccinatie tegen pneumokokkenziekte, 7 typen 

2006 

Combinatievaccin tegen difterie, kinkhoest, tetanus en polio voor 4-jarigen 

2008

Vaccinatie tegen hepatitis B voor kinderen met syndroom van Down

2010

Vaccinatie tegen baarmoederhalskanker voor 12-jarige meisjes (geboren vanaf 1997) 

2011

Vaccinatie tegen pneumokokkenziekte van 7 naar 10 typen

2011

Vaccinatie tegen hepatitis B voor alle baby's (geboren vanaf 1-8-2011) 

2013

Vaccinatie tegen pneumokokkenziekte (10 typen) van 4 naar 3 inentingen

2014

Vaccinatie tegen HPV Humaan Papillomavirus (Humaan Papillomavirus) van 3 naar 2 inentingen

2018 Bescherming meningokokkenvaccin uitgebreid naar vier typen meningokokkenbacteriën: A, C, W en Y
2019 Maternale kinkhoestvaccinatie voor zwangere vrouwen (22 wekenprik)
2020 Vaccinatie meningokokkenziekte A, C, W en Y voor alle 14-jarigen
2022 HPV-vaccinatie voor jongens en verlaging leeftijd meisjes
2024 Vaccinatie rotavirus voor baby's

Laatst gewijzigd maart 2024