1. Over deze richtlijn
Belangrijkste wijzigingen | definities | versiebeheer

2. Wettelijke kaders, organisatie, indicatie en financiering
Wettelijke kaders en organisatie | indicatie | financiering | vaccindistributie en -beheer
3. Onderbouwing en wijzigingen in historisch overzicht
Onderbouwing en recente wijzigingen | historisch overzicht per vaccinsoort
4. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bij RVP-vaccinaties
Verantwoordelijkheden jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten, uitvoerende organisatie, RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) | verantwoordelijkheden bij uitbraken en epidemieën

5. Contra-indicaties
Absolute contra-indicaties | relatieve contra-indicaties | geen contra-indicaties
6. Maternale vaccinaties
DKT Difterie Kinkhoest en Tetanus (Difterie Kinkhoest en Tetanus)-vaccinatie | griepvaccinatie

7. Tijdstip van vaccinaties
Vaccinatieschema's
8. Combinatievaccins, simultaan vaccineren en intervallen
Uitwisselbaarheid vaccins | gelijktijdig vaccineren | intervallen | RVP Rijksvaccinatieprogramma (Rijksvaccinatieprogramma) en COVID-19
9. Vaccinatietechniek
Aandachtspunten | toediening | pijnvermindering 
10. Inhaalschema’s
Afwijken van het RVP-schema | inhaalschema's | beslisboom | basisimmuniteit | beschikbare vaccins (delen van) DKTP Difterie, Kinkhoest, Tetanus en Poliomyelitis (Difterie, Kinkhoest, Tetanus en Poliomyelitis)-Hib-HepB
11. Postvaccinale verschijnselen en verkeerde toedieningen
Meest voorkomende bijwerkingen | verminderen bijwerkingen | toediening verkeerde doelgroep | meldingen Lareb
12. Communicatie, registratie en (herinnerings)oproepen
Folders en publieksvoorlichting | begeleiding ouders | route vragen JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg)-profesionals | geïnfomeerde toestemming vaccineren en uitwisselen gegevens JGZ-RIVM | oproepen | (digitale) vaccinatiekaarten | bezwaar | herinneringsoproepen en -termijnen
13. Contactgegevens

Addendum: Asielzoekerskinderen
Addendum: Prematuren en kinderen met specifieke aandoeningen
Addendum: Het vaccineren van baby’s van moeders die hepatitis B-drager zijn
Addendum: Vaccinatie tegen rotavirus voor zuigelingen geboren vanaf 1 januari 2024
Addendum: Vaccinaties voor kinderen die reizen naar het buitenland
Addendum: Postexpositieprofylaxe tetanus bij kinderen en zwangeren
Addendum: Aandachtspunten digitale gegevensuitwisseling DD JGZ en Praeventis
Addendum: RVP-vaccinaties gegeven door andere professionals dan JGZ-professionals
Addendum: Vaccinatie en afweerstoornissen
Addendum: HPV18+ vaccinatiecampagne

Bronnen en afkortingen