Door naar volgend hoofdstuk

15.1 Postnataal

Baby’s van moeders die hepatitis B-drager zijn, hebben een verhoogd risico om ook hepatitis B-drager te worden. Om hepatitis B-infectie te voorkomen, krijgen deze baby’s direct na de geboorte hepatitis B-immunoglobuline en een hepatitis B-vaccinatie (dit noemen we ook wel de HepB-0-vaccinatie). Uiterlijk binnen 48 uur moet deze HepB-0-vaccinatie gegeven zijn. Zie ook LCI-richtlijn hepatitis B.

15.2 Op het consultatiebureau

Op het consultatiebureau wordt het combinatievaccin DKTPDifterie, kinkhoest, tetanus, polio-Hib-HepB gegeven, net zoals dit aan alle andere kinderen in Nederland wordt gegeven. Tijdigheid is hierbij van groot belang. Deze eerste vaccinatie dient gegeven te worden als de baby 6, 7, 8 of 9 weken oud is. De volgende twee vaccinaties worden in principe met een interval van 4 weken gegeven. De vierde vaccinatie wordt rond de leeftijd van 11 maanden gegeven (Burgmeijer 2011). Baby’s van moeders die hepatitis B-drager zijn krijgen dus in totaal vijf vaccinaties hepatitis B aangeboden (eenmaal HepB-0 en viermaal DKTP-Hib-HepB).

15.3 Serologische controle

Bij baby’s van moeders die hepatitis B-drager zijn (Zie Draaiboek PSIE), wordt serologisch onderzoek gedaan om te controleren of er ondanks vaccinatie een hepatitis B-infectie is opgetreden (HBsAg positief) en of de vaccinaties voldoende bescherming hebben gegeven tegen hepatitis B (anti-HBs 10 IE/l). Dit onderzoek wordt bij voorkeur 4-6 weken na de laatste DKTPDifterie, kinkhoest, tetanus, polio-Hib-HepB-vaccinatie gedaan via de huisarts (zie ook LCI-richtlijn hepatitis B). Als die periode is verstreken, dient het onderzoek zo spoedig mogelijk plaats te vinden.

Na toediening van de laatste hepatitis B-vaccinatie informeert de JGZJeugdgezondheidszorg de ouders over de serologische controle en geeft hiervoor een verwijsbrief mee voor de huisarts. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-DVP-regiokantoor stuurt van tevoren een herinnering naar de JGZ samen met twee informatiebladen, één voor de ouders en één voor de huisarts, inclusief een antwoordformulier voor de huisarts. De huisarts zal het antwoordformulier na serologische controle terug sturen naar de JGZ. Na verwerking moet deze doorgestuurd worden naar DVP voor monitoring van het programma en het eventueel opnieuw uitnodigen voor aanvullende vaccinaties. In geval van dragerschap wordt het kind via de huisarts verwezen naar een gespecialiseerd kinderarts. In geval van onvoldoende bescherming en dragerschap is uitgesloten, worden drie extra hepatitis B-vaccinaties gepland in een 0-1-2-maandenschema. De JGZ verwijst na een aanvullende vaccinatieserie nogmaals naar de huisarts voor een serologische controle.

Huisartsbezoek en de terugkoppeling van de huisarts naar de JGZ vereisen extra aandacht van de verantwoordelijke jeugdarts. Hoewel de huisarts het meest logische aanspreekpunt is voor de uitvoering van de controles, kan de jeugdarts ook samenwerking met de afdeling infectieziektebestrijding van de GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst zoeken. De afdeling infectieziektebestrijding heeft vaak zelf mogelijkheden voor het uitvoeren van de controles, ze hebben de expertise, ervaring en ze hebben er belang bij om deze kinderen in beeld te krijgen voor de uitvoer van hun Wpg-taken.