DKTP Difterie, Kinkhoest, Tetanus en Poliomyelitis (Difterie, Kinkhoest, Tetanus en Poliomyelitis)-Hib-HepB vaccins zijn in Europa vanaf 2000 goedgekeurd. Er is dus al heel veel bekend over de veiligheid en hoe goed de DKTP-Hib-HepB-vaccins werken. De DKTP-Hib-HepB vaccins zijn uitbreidingen van DKTP-vaccins en DKTP-Hib vaccins die hiervoor werden gebruikt. De werkzaamheid en veiligheid van deze 2 uitbreidingen lijken erg op elkaar.

Hoe goed het vaccin werkt

Hoe goed deze vaccinatie werkt verschilt voor de verschillende ziekten die in het vaccin zitten. Dat zijn: difterie, kinkhoest, tetanus, polio, Hib-ziekten en Hepatitis B (van Vliet 2009 van Vliet, Geschiedenis van de meldingsplicht (2009)).

Dankzij een hoge vaccinatiegraad komen de meeste ziektes waartegen het Rijksvaccinatieprogramma vaccineert bijna niet meer voor onder gevaccineerde mensen. De bescherming is dus in het algemeen hoog (Monge et al. 2018 Monge, Hahne, de Melker, Sanders, van der Ende, Knol, Effectiveness of the DTPa-HBV-IPV/Hib vaccine against invasive Haemophilus influenzae type b disease in the Netherlands (2003–16): a case-control study (2018)). Een uitzondering is kinkhoest. Kinkhoest komt nog regelmatig voor, ook in Nederland. De bescherming van een kinkhoestvaccinatie neemt na ongeveer 4 tot 5 jaar duidelijk af.

Veiligheid 

Naast het DKTP Difterie, Kinkhoest, Tetanus en Poliomyelitis (Difterie, Kinkhoest, Tetanus en Poliomyelitis)-Hib-HepB-vaccin in het RVP Rijksvaccinatieprogramma (Rijksvaccinatieprogramma) zijn er nog andere DKTP-Hib-HepB-vaccins op de markt. Wereldwijd worden deze aan miljoenen kinderen gegeven. Sommige worden al meer dan 20 jaar gebruikt. Er is dus ook al veel informatie bekend over de veiligheid van deze vaccins op lange termijn (Mukherjee et al. 2021 Mukherjee, Akpo, Kuznetsova, Knuf, Silverdal, al., Hexavalent vaccines in infants: a systematic literature review and meta-analysis of the solicited local and systemic adverse reactions of two hexavalent vaccines (2021)) (Knuf et al. 2021 Knuf, Haas, Garcia-Corbeira, Turriani, Mukherjee, Janssens, Berlaimont, Hexavalent vaccines: What can we learn from head-to-head studies? (2021)).

Bijwerkingen DKTP-Hib-HepB 

In Europa zijn 3 DKTP-Hib-HepB-vaccins geregistreerd. De veiligheid van die vaccins is goed. Er zijn geen grote verschillen tussen de vaccins. In Nederland gebruiken we het DKTP-Hib-HepB-vaccin sinds 2011. De DKTP-Hib-HepB-prik wordt vaak tegelijk met het pneumokokkenvaccin gegeven. In 2011 werd ook daarvoor een ander vaccin ingevoerd.

Bij deze veranderingen is gekeken of hierdoor meer kans was op bijwerkingen i. De veranderingen zorgden voor meer kans op lokale bijwerkingen na de 1e vaccinaties: van 29% vóór de veranderingen tot 42% erna. De stijging was veel minder groot na de 2e, 3e en 4e prikken (in 2011 kregen alle kinderen nog prikken bij 2, 3, 4 en 11 maanden, in plaats van bij 3, 5, en 11 maanden).

Als algemene bijwerkingen werden vooral koorts, huilen, niet goed drinken en spugen genoemd. Deze kwamen ook het vaakst voor na de 1e vaccinaties. Bij de vervolgprikken was er geen verschil in algemene bijwerkingen vóór of na de veranderingen. Koorts kwam minder vaak voor bij de 2e en 3e vaccinaties, maar weer vaker bij de 4e vaccinaties.

Onderzoek bijwerkingen

In Nederland onderzoekt Bijwerkingencentrum Lareb de bijwerkingen die 0-12 maanden oude baby’s krijgen na vaccinatie. Hun ouders krijgen een uitnodiging om de bijwerkingen na de DKTP-Hib-HepB en pneumokokkenvaccinaties op te schrijven. Aan hen wordt dan ook gevraagd een vragenlijst in te vullen over de bijwerkingen van de BMR Bof, Mazelen en rodehond (Bof, Mazelen en rodehond)- en MenACWY-prik op de peuterleeftijd en de DKTP-vaccinatie op de kleuterleeftijd. Zo onderzoekt Lareb hoe vaak bijwerkingen voorkomen en hoe groot de kans is dat kinderen bijwerkingen hebben na verschillende vaccinaties.

Meldingen bijwerkingen

Je kunt mogelijke bijwerkingen melden bij het Lareb. De meldingen van mogelijke bijwerkingen na DKTP-Hib-HepB-vaccinatie worden beschreven in het rapport wat Lareb elk jaar schrijft over bijwerkingen na RVP-vaccinaties.