Soms is het nodig de BMR Bof, Mazelen en rodehond (Bof, Mazelen en rodehond)-vaccinatie eerder te geven dan 14 maanden, bijvoorbeeld tijdens een mazelenepidemie. Uit promotieonderzoek blijkt nu dat deze vervroegde BMR-vaccinatie effectief is tegen mazelen (71%) en goed wordt verdragen.

Effectiviteit en veiligheid

Het promotieonderzoek naar effectiviteit en veiligheid van de vervroegde BMR-vaccinatie is van Tom Woudenberg. Hij promoveerde vorige week aan de Universiteit Utrecht.  Woudenberg onderzocht de mazelenepidemie in 2013 en 2014. Vooral ongevaccineerde kinderen in gebieden met een lage vaccinatiegraad, waar in verhouding veel orthodox protestanten hun kinderen niet laten vaccineren, raakten toen besmet.

Mazelenepidemie in 2013/2014

Kinderen krijgen normaal gesproken hun eerste vaccinatie tegen mazelen met 14 maanden, als onderdeel van de BMR-vaccinatie. Dit is de beste leeftijd om gevaccineerd te worden, zo concludeert Woudenberg. Maar ook wanneer de prik vervroegd wordt aangeboden is deze effectief. Tijdens de mazelenepidemie in 2013/2014 werd de BMR-vaccinatie vervroegd aangeboden aan kinderen tussen de 6 en 12 maanden uit gemeenten met een BMR-vaccinatiegraad lager dan 90%. Hiervan maakte  57% van de ouders gebruik. Voor kinderen tussen de 12 en 14 maanden in die gemeenten werd de eerste BMR-vaccinatie vervroegd aangeboden.

Totaal aantal patiënten

Woudenberg onderzocht verder de onderrapportage van mazelen. Hij concludeert dat tijdens de epidemie naar schatting slechts 9% van de mazelenpatiënten werd gemeld aan de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst). Van deze mensen werd 7% opgenomen in het ziekenhuis; bijna de helft van de patiënten door een longontsteking. Met deze informatie schat de onderzoeker in dat tijdens de epidemie in totaal 30.000 mensen mazelen kregen. De verwachting is dat de komende jaren zo’n drie mensen subacute sclerosende pancencefalitis (SSPE) krijgen. SSPE is een ernstige hersenaandoening veroorzaakt door het mazelenvirus, die zich enkele jaren na de mazelen kan voordoen en in alle gevallen dodelijk afloopt.