Kind verspreidt mazelen via luchtwegen

In februari werd bij een jong kind klinisch mazelen gediagnostiseerd. Het kind komt uit Roemenië en woonde sinds enkele weken in Nederland.

Waarschijnlijk is de patiënt in Roemenië, waar een mazelenepidemie gaande is, besmet geraakt. Genotypering toonde een B3-stam aan die nog niet eerder in Nederland is gevonden, maar die vrijwel identiek is aan mazelenvirussen uit andere Europese landen, waaronder Roemenië. Een huisartsassistent, heeft na contact met het kind, 2 weken later klinische verschijnselen passend bij mazelen ontwikkeld.

Alert zijn bij identificeren risicocontacten geboren tussen 1965-1975

De huisartsassistent was op basis van leeftijd niet in aanmerking gekomen voor vaccinatie tegen mazelen en had als kind de ziekte niet doorgemaakt. Deze persoon was niet in beeld na inventarisatie van mogelijke risicocontacten rond de indexpatiënt. Het is belangrijk bij het identificeren van risicocontacten alert te zijn op personen geboren tussen 1965 en 1975, zoals deze huisartsassistent, omdat zij mogelijk niet of minder goed beschermd zijn tegen mazelen. De betreffende GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) heeft contactonderzoek uitgevoerd en bevestigingsdiagnostiek bij de huisartsassistent afgenomen welke positief was voor mazelenvirus.

Bronnen: Osiris en GGD