baby en peuter

In een aantal Europese landen zijn momenteel uitbraken van mazelen, met name in Roemenië en Italië. Gaat u op reis naar een van deze landen, dan is soms een vervroegde vaccinatie tegen mazelen nodig (BMR Bof, Mazelen en rodehond (Bof, Mazelen en rodehond)-vaccinatie).

Italie

In Italië zijn in 2017, verspreid over het land, enkele duizenden gevallen van mazelen gemeld, met name onder niet-gevaccineerden. De situatie in Italië is enigszins vergelijkbaar met Nederland in 2013/2014.

Op vakantie naar Italië?

Als u met kinderen op vakantie gaat naar Italië is het belangrijk dat ze tijdig gevaccineerd zijn volgens het Rijksvaccinatieprogramma. Voor een gewone vakantie in Italië is een vervroegde vaccinatie niet nodig. Alleen bij nauw contact met de lokale bevolking, zoals bijvoorbeeld logeren bij Italianen thuis, kan voor kinderen tussen 6 en 14 maanden vervroegde vaccinatie overwogen worden. Neem hiervoor contact op met het consultatiebureau, het centrum voor Jeugd en Gezin of de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) in uw regio.

Heerst er toch onverwacht mazelen op uw vakantieadres, neem dan zo snel mogelijk contact op met een arts ter plekke. Een BMR-vaccinatie binnen 72 uur kan ongevaccineerde kinderen vanaf 6 maanden nog bescherming geven.

De vervroegde BMR-vaccinatie

Normaal krijgen kinderen op de leeftijd van 14 maanden een BMR-vaccinatie. Kinderen tussen de 6 en 14 maanden die een groot risico lopen op een mazeleninfectie, kunnen een vervroegde BMR-vaccinatie krijgen.  Dat kan nodig zijn als een kind voor de leeftijd van 14 maanden op reis gaat naar een land waar mazelen veel voorkomt.
 Bij kinderen beneden de leeftijd van 1 jaar, kunnen nog antistoffen van de moeder aanwezig zijn, waardoor de vaccinatie onvoldoende of niet werkt. Daarom moet de vervroegde BMR-vaccinatie bij deze jonge kinderen altijd na de eerste verjaardag herhaald worden.

Roemenië

In Roemenië is al meer dan een jaar een grote mazelenuitbraak. Voor Roemenië geldt al een advies voor een vervroegde BMR.