Rotavirus voor kwetsbare kinderen

Het Rijksvaccinatieprogramma wordt de komende jaren verder uitgebreid. Kwetsbare kinderen krijgen in de loop van 2020 een vaccinatie tegen het rotavirus. Het gaat om kinderen die bijvoorbeeld te vroeg of te klein zijn geboren. Het rotavirus kan bij deze kinderen ernstige uitdroging veroorzaken met het risico op overlijden. Meer informatie.

Kinkhoestvaccinatie voor zwangere vrouwen

Zwangere vrouwen krijgen vanaf 16 december 2019 een vaccinatie tegen kinkhoest aangeboden. Vaccineren tijdens de zwangerschap zorgt ervoor dat de baby al vanaf de geboorte beschermd is tegen kinkhoest. De baby zelf hoeft dan 1 prikje minder. De vaccinatie wordt gegeven vanaf de 22e week in de zwangerschap. Kijk verder op www.22wekenprik.nl. De kinkhoestprik voor zwangere vrouwen is ook nu al te krijgen, via de huisarts of GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst

Meningokokken ACWY-vaccinatie voor tieners

In 2020 wordt de prik tegen meningokokkenziekte bij 13/14 jarigen ingevoerd in het Rijksvaccinatieprogramma. In 2018 en 2019 werden 14-18-jarigen gevaccineerd als onderdeel van een uitbraakmaatregel van het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Extra vaccinaties (buiten het Rijksvaccinatieprogramma)

Buiten het Rijksvaccinatieprogramma zijn vaccinaties beschikbaar die je kind tegen andere infectieziekten kunnen beschermen. Deze vaccinaties worden vaak geadviseerd aan reizigers of aan mensen met een verhoogd risico op complicaties door de ziektes. Maar ze kunnen ook extra bescherming bieden aan kinderen in Nederland. Voorbeelden hiervan zijn het vaccin tegen Meningokokken B, het griepvaccin en HPV-vaccinatie voor jongens. Deze vaccinaties zijn verkrijgbaar bij de huisarts of de GGD. Meer informatie over deze vaccinaties kun je vinden op www.rivm.nl/vaccinaties-op-maat.