Programmamanager Jeanne-Marie Hament aan het woord tijdens de VastePrik-dag 2022

“Na twee jaar geen VastePrik-dag is het fijn om elkaar weer in de ogen te kunnen kijken. Maar de wereld is sindsdien veranderd en er staan grote uitdagingen voor de deur als het gaat om het RVP Rijksvaccinatieprogramma (Rijksvaccinatieprogramma).” Met deze woorden opende programmamanager Jeanne-Marie Hament de 10e editie van de VastePrik-dag. 

Ervaringen uit de praktijk

De jaarlijkse scholingsdag over het Rijksvaccinatieprogramma vond dit keer plaats in de ‘groene oase’ van Cultuur en Congrescentrum Antropia in Driebergen. Voor de 300 deelnemers aan de VastePrik-dag was er een vol, maar gevarieerd programma. Een van de uitdagingen waarover Jeanne-Marie tijdens haar welkomstwoord vertelde was de invloed van Informed Consent op de vaccinatiegraad. Maar ook de komst van het rotavirusvaccinatie in 2024 is een interessante ontwikkeling. Vervolgens was het de beurt aan de praktijk; de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)’en Utrecht en Amsterdam deelden met alle aanwezigen hun ‘best practices’ die als doel hebben de vaccinatiegraad te verhogen. 

Primeur: workshops

Aan de slag tijdens de workshops - VastePrik-dag 2022

Voor het eerst tijdens een Vaste-Prikdag konden de deelnemers zelf aan de slag tijdens de workshop ‘inhaalschema’s’: hoe maak je een aangepast vaccinatieschema? Voor de andere helft van de deelnemers was er de bijscholing ‘Vaccinaties op maat’ met presentaties over waterpokken door Alies van Lies (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)), het rotavirus door Josephine van Dongen (UMC Universitair Medisch Centrum (Universitair Medisch Centrum) Utrecht) en meningokokken B door Patricia Bruijning-Verhagen (UMC Utrecht). Na de lunch wisselden de groepen.

Twijfel over vaccineren

Het laatste thema van de dag was ‘vaccinatieaarzeling’. Want hoe ga je als GGD of JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg) om met kinderen die extreme prikangst hebben? Henk Schenk (prikangst.nl) heeft op zijn polikliniek in Meander MC in Amersfoort hiervoor een succesvolle methode ontwikkeld voor kinderen én volwassenen. Over wat ‘twijfel over vaccinatie’ precies is vertelde Daphne Bussink-Voorend (RadboudUMC). Zij deelde de eerste resultaten van de CHOICE studie die is opgezet om meer zicht te krijgen op twijfel bij ouders over het vaccineren van hun pasgeboren kind. 

Chocola als medicijn

Dokter Choc en de Zoete Zuster geven een consult op de VastePrik-dag 2022

Als laatste in dit thema bracht Karlijn te Paske (RIVM) de antroposofische kijk op vaccineren. Hoe gaan deze consultatiebureaus te werk? En hoe kunnen de reguliere en antroposofische consultatiebureaus elkaar versterken? Een onderwerp waar voor- en tegenstanders tijdens de borrel waarschijnlijk nog wel over hebben nagepraat. Gelukkig waren Dokter Choc en de Zoete Zuster daar ook aanwezig; de deelnemers mochten bij hen op consult en kregen voor elk kwaaltje een medicijn in de vorm van een chocolaatje. 

De volgende VastePrik-dag is op donderdag 5 oktober 2023.