Voor professionals die het Rijksvaccinatieprogramma uitvoeren

MenACWY-vaccin vervangt MenC-vaccin

Zoals in eerdere RVP Rijksvaccinatieprogramma (Rijksvaccinatieprogramma)-Nieuwsberichten al is aangekondigd, wordt in 2018 een MenACWY-vaccinatie ingevoerd. Als eerste wordt binnenkort de MenC-vaccinatie voor kinderen van 14 maanden, vervangen door een MenACWY-vaccinatie.
In deze nieuwsbrief informeren wij u hierover en vindt u directe links naar de richtlijnaddendum MenACWY en de vraag-en-antwoorden voor JGZ-professionals.

Waarom?

Aanleiding voor deze vaccinwissel is het toegenomen aantal ziektegevallen door een besmetting met meningokokken W. Met een vaccinatie tegen meningokokken ACWY willen we een verdere toename van het aantal gevallen voorkomen.

Het omwisselen van de voorraad

In de periode 13 t/m 26 april (weken 16 en 17) ontvangen alle consultatiebureaulocaties (CB's) én inhaalvaccinatielocaties het MenACWY-vaccin. De nog aanwezige voorraad MenC-vaccin nemen we gelijktijdig mee. Vanaf dat moment is op de betreffende locatie dus alleen nog maar MenACWY-vaccin aanwezig. Gelijktijdig met deze product-omruil ontvangt u een wachtkamerposter en een voorraad flyers voor ouders over de productwissel.
De laatste weken van april zijn dus een overgangsperiode; op sommige CB's is het vaccin al omgeruild, op andere locaties nog niet. Uiterlijk op 1 mei 2018 is op elke vaccinatielocatie MenACWY-vaccin aanwezig.

De indicatie voor MenACWY

Vanaf het moment dat op een CB het MenC-vaccin is omgeruild voor MenACWY-vaccin, krijgen alle kinderen die daarvoor in aanmerking komen het MenACWY-vaccin.
Dat zijn:
* Alle kinderen die vanaf dat moment aan de beurt zijn voor hun reguliere (BMR Bof, Mazelen en rodehond (Bof, Mazelen en rodehond)- en) Men-vaccinatie.
* Oudere kinderen die nog géén MenC-vaccinatie hebben gehad na hun 1e verjaardag.
* Vestigers en asielzoekerskinderen die nog géén MenC (of MenACWY)-vaccinatie hebben gehad na de 1e verjaardag.
Stelregel is: alle kinderen die voorheen in aanmerking zouden komen voor MenC-vaccin krijgen voortaan MenACWY-vaccin.

Zie voor indicaties de overzichtstabel 'indicatie MenACWY-vaccinatie' in de richtlijnaddendum MenACWY.

Het MenACWY-vaccin

Voor de vaccinatie wordt het vaccin Nimenrix gebruikt. Dit is een geïnactiveerd (dood) vaccin. Het vaccin bevat een gevriesdroogde component (poeder in flacon) die u moet oplossen in de vloeistof in de spuit voordat u de vaccinatie kunt geven.
De vaccinatietechniek, de aandachtspunten en contra-indicaties zijn hetzelfde als die van de andere geïnactiveerde RVP-vaccins. De bijwerkingen zijn vergelijkbaar met het MenC-vaccin.
Zie voor meer informatie de productinformatie Nimenrix.

Communicatie met ouders

Ouders van kinderen die nu ongeveer 14 maanden zijn, hebben rond de leeftijd van 4 weken al een MenC-oproepkaart en een folder over het RVP gekregen. Er is over deze productwissel (MenC naar MenACWY) geen informatie naar het huisadres van ouders gestuurd. Het is van belang dat de JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg)-professional die de vaccinatie uitvoert, benoemt dat het voortaan MenACWY-vaccin betreft, een vergelijkbaar vaccin met bredere werking. Deze productwissel is vergelijkbaar met de overgang van 7-valent pneumokokkenvaccin naar 10-valent pneumokokkenvaccin in 2011.
Er is een poster voor in de wachtkamer gemaakt waarmee ouders hierop kunnen worden geattendeerd. Ook zijn er flyers. Beiden worden meegeleverd met het MenACWY-vaccin, maar zijn ook digitaal te vinden. Het is raadzaam deze pas in de wachtkamer te leggen als MenACWY-vaccin op de locatie is geleverd.
Op de publiekswebsite rijksvaccinatieprogramma.nl komt volgende week meer informatie voor ouders.

Meer info voor professionals

Ter voorbereiding op deze productwissel vragen we u kennis te nemen van de addendum MenACWY-vaccinatie die aan de richtlijn Uitvoering RVP is toegevoegd. Hierin staan o.a. de achtergrondinformatie, aandachtspunten en indicatie voor MenACWY-vaccinatie beschreven.
Ook zijn vraag-en-antwoorden over MenACWY-vaccinatie voor JGZ-professionals opgesteld.

MenACWY-vaccinatie voor 14-jarigen

In het najaar van 2018 start de MenACWY-vaccinatie voor 14-jarigen. In 2018 betreft dat kinderen geboren tussen 01-05-2004 en 31-12-2004. De vaccinaties zullen door de JGZ aangeboden worden in (grotere of kleinere) groepsvaccinatie-sessies. De organisatie, kaders en communicatie hierover is nog in ontwikkeling.
Hierover ontvangt u later uitgebreider informatie.

 

 

Colofon

Redactie
E-mail: rvpcommunicatie@rivm.nl
www.rvp.nl