• Producent Pfizer
  • Registratie nummer: EU Europese unie (Europese unie)/1/12/767/002

Verpakkingsvormen

Ten-pack

Nimenrix verpakking
Nimenrix
Nimenrix

Afmeting verpakking: 17,5 x 9,4 x 9,0 cm

Nimenrix bevat een flacon met poeder en een oplosmiddel voor reconstitutie. Na reconstitutie wordt het vaccin in de voorgevulde spuit toegediend. De uitvoerder dient zelf voor veilige naaldsystemen te zorgen.

Minimale toedieningsleeftijd

1 jaar

Bewaarcondities

Binnen het Rijksvaccinatieprogramma moet het vaccin bewaard en gebruikt worden conform de richtlijn RVP Vaccinbeheer voor uitvoerende organisaties. Vaccins moeten in het donker bewaard worden op een temperatuur tussen +2°C en +8°C. Het vaccin, opgetrokken in de spuit, moet binnen 15 minuten gebruikt worden.

Aansluiting

Luer Lock

Bijsluiter

Bijsluiter Nimerix

Disclaimer onderstaande video: In deze video wordt nog gebruikgemaakt van een veilige naald van BD met SmartSlip technologie. De producent van het Nimenrix vaccin heeft geadviseerd om deze naald niet te gebruiken met het Nimenrix vaccin, omdat de naald niet goed op de Luer Lock Adapter gedraaid kan worden.

Klaarmaken Nimenrix

TITEL: Klaarmaken Nimenrix
Voiceover:
Leg alle benodigde spullen klaar.
Controleer de expiratiedatum van het vaccin.
TITEL: Stap 1 Bevestigen reconstitutienaald.
Voiceover:
Pak de spuit en de flacon uit de verpakking.
Houd de cilinder van de spuit in één hand. Vermijd het om de zuiger vast te houden.
Draai het dopje van de spuit, door deze tegen de klok in te draaien.
Bevestig de reconstitutienaald op de spuit door deze, met de klok mee te draaien tot u weerstand voelt.
De reconstitutienaald zit er pas goed op als deze tegen de rand van de luer lock adapter zit.
Dat is het koppelstuk op de voorkant van de spuit.
Wanneer u enige beweging voelt in de adapter, houd deze dan vast met dezelfde hand.
De naald en de spuit dienen in het verlengde van elkaar te blijven.
Let erop dat de opening van de spuit tijdens de gehele procedure niet wordt aangeraakt met de vingers.
TITEL: Stap 2 Mengen van het vaccin.
Voiceover:
Verwijder het bruine dopje van de flacon met poeder.
Voeg het oplosmiddel uit de spuit toe aan het poeder.
Na de toevoeging van het oplosmiddel moet het mengsel goed worden geschud totdat het poeder volledig is opgelost in het oplosmiddel.
Het gereconstitueerde vaccin is een heldere kleurloze oplossing zonder vreemde deeltjes of verandering van uiterlijk.
TITEL: Stap 3 Voorbereiden injectie.
Zuig het gereconstitueerde vaccin op uit de flacon.
Verwissel de naald voor een nieuwe naald voordat u het vaccin toedient.
Let ook bij deze stap goed op enige beweging in de luer lock adapter en houdt deze zo nodig vast.
Het vaccin moet zo spoedig mogelijk worden gebruikt.
Ontlucht, voor de injectie, de injectiespuit tot de naaldopzet.
Werp na de injectie de injectiespuit inclusief de naald in de naaldencontainer.
TITEL: Overige instructies
Voiceover:
Bij een lichte draaiende beweging in de luer lock adapter kunt u het vaccin gewoon gebruiken.
Leg bij lekkage van de spuit met vaccin deze apart voor verder onderzoek.
Doe dit op een veilige manier waardoor prikaccidenten niet kunnen plaatsvinden.
Is het vaccinverlies meer dan 10%, geef dan een nieuwe vaccinatie aan het kind.
Eindtitel: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Meer weten? Kijk op rvp.nl