Twee moeders met baby's. Één van de moeders is besmet met kinkhoest en hoest.

Afgelopen januari is een twee maanden oude zuigeling overleden aan de gevolgen van kinkhoest. De baby was zover bekend gezond en op tijd geboren.

Sinds 1996 komt kinkhoest weer meer voor. Tussen 2014 en 2017 waren er tussen de 33-55 meldingen per 100.000 inwoners. Bij 0-5 maanden oude zuigelingen is dit veel hoger, namelijk 172-222 meldingen per 100.000. Dankzij vaccinatie is het aantal sterfgevallen als gevolg van kinkhoest erg laag. Jaarlijks overlijdt in Nederland gemiddeld 1 niet (volledig) gevaccineerde zuigeling aan kinkhoest (1 in 2014 1 in 2015, 3 in 2016 en 0 in 2017). Complicaties doen zich het meest voor bij zuigelingen. Bij meer dan de helft van de zuigelingen is een ziekenhuisopname nodig. De meest voorkomende complicaties bij zuigelingen zijn longontsteking, een tekort aan voeding en/of neurologische problemen.

Vaccinatie voor zwangere vrouwen

De Gezondheidsraad heeft geadviseerd om alle zwangere vrouwen tijdens de zwangerschap een kinkhoestvaccinatie aan te bieden. Dit biedt zuigelingen bescherming tegen het oplopen van kinkhoest in de eerste levensmaanden voordat zij hun eigen vaccinaties krijgen. De minister van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) beslist binnenkort over de invoering hiervan. In aanvulling hierop heeft de Gezondheidsraad geadviseerd om alle werknemers die tijdens hun werk met pasgeborenen in contact komen een kinkhoestvaccinatie aan te bieden.