Onze website is aangesloten bij Vaccine Safety Net. Dit een wereldwijd netwerk van websites met betrouwbare informatie over de veiligheid van vaccins. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) onderzoekt de aangesloten websites elke twee jaar.

Recent heeft de WHO ons laten weten “Congratulations on a well-designed, user-friendly, very informative website. The sizeable vaccine safety related information is science-based, up-to-date and in lay language, facilitating general public’s understanding for these topics. Particularly appreciated was the part dedicated to side effects. 

Vertaling: Gefeliciteerd met een goed ontworpen, gebruiksvriendelijke en heel informatieve website. De uitgebreide informatie over veiligheid van vaccins is wetenschappelijk, actueel en in eenvoudige taal. Hierdoor kan het algemene publiek deze onderwerpen begrijpen. We vinden vooral het onderdeel over bijwerkingen van vaccins goed.
Dr Smaragda LAMPRIANOU
Vaccine Safety Net | Scientific Consultant”

Jeanne-Marie Hament: “Informatievoorziening is erg belangrijk en steeds aan veranderende behoeftes onderhevig. Het is dus hard werken en steeds opnieuw evalueren. Daarom breng ik als programmamanager Rijksvaccinatieprogramma graag deze mooie complimenten over aan iedereen die heeft bijgedragen aan dit goede resultaat!”