blond meisje

Eind mei 2016 hebben de ouder(s) en/of verzorger(s) van ruim 1900 kinderen die geboren zijn in 2012 een uitnodiging van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) ontvangen om mee te doen aan een onderzoek naar het verschil in vaccinatiegraad tussen de vaccinaties DKTP Difterie, Kinkhoest, Tetanus en Poliomyelitis (Difterie, Kinkhoest, Tetanus en Poliomyelitis), hepatitis B (hep B) en pneumokokkenziekte (Pneu).

Deze vaccinaties worden op hetzelfde moment gegeven en de onderzoekers willen graag weten of de vaccinaties mogelijk niet goed zijn verwerkt in Praeventis óf dat het een bewuste keuze van ouders is geweest om hun kind niet alle vaccinaties te geven. In die tijd was ook nog het DKTP-Hib-vaccin beschikbaar. Het kan zijn dat ouders zich naar aanleiding van dit onderzoek wenden tot de JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg) met vragen over de vaccinatiestatus van hun kind.

Het onderzoek
De onderzoekers hebben eind mei aan de ouders van ruim 1900 kinderen die volgens het systeem Praeventis niet alle vaccinaties hebben ontvangen, middels een brief gevraagd om een korte vragenlijst via internet in te vullen. Ook hebben de onderzoekers in deze brief aan de ouders gevraagd om een kopie van het vaccinatiebewijs te sturen naar DVP West als ze denken dat hun kind wel alle vaccinaties heeft gehad. DVP West verzamelt deze vaccinatiebewijzen en verdeelt ze over de betreffende regiokantoren, zodat de vaccinatiestatus in Praeventis kan worden aangepast. Ouders krijgen hiervan een bevestiging en eventuele vragen worden beantwoord.

Tenslotte
De uitkomst van het onderzoek wordt in het najaar verwacht. Eind juni zal een beperkt deel van de ouders nog een herinnering ontvangen om mee te doen aan dit onderzoek. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de onderzoekers Alies van Lier (alies.van.lier@rivm.nl of 030 274 33 67) of Charlotte Levering (charlotte.levering@rivm.nl of 030 274 25 68). Voor vragen over een vaccinatieschema en eventueel nog in te halen vaccinaties kunt u contact opnemen met het RIVM-DVP-regiokantoor of de medisch adviseur.