De uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma met een vaccinatie tegen het rotavirus is uitgesteld. Er is meer tijd nodig om te onderzoeken hoe de vaccinatie op een veilige en verantwoorde manier aangeboden kan worden aan kwetsbare kinderen. Dat schrijft staatssecretaris Blokhuis (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)) in een brief aan de Tweede Kamer.

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) is in 2018 gestart met de voorbereidingen. Hierbij zijn ook de JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg) en kinderartsen betrokken. Het voornemen was om 1 juni 2019 de vaccinatie aan te kunnen bieden aan kinderen die te vroeg of te klein zijn geboren of een andere medische indicatie hebben. Het rotavirus kan bij hen ernstige uitdroging veroorzaken met het risico op overlijden. De kinderartsen hebben aangegeven dat zij meer tijd nodig hebben voor de personele organisatie. Reden hiervoor is dat kinderen met medische aandoeningen vaak veel verschillende specialisten zien.

Na de zomer zal de staatssecretaris weer een update sturen over het verdere traject.