Vader en moeder met jonge kinderen aan het spelen met speelgoed

De deelname van baby’s aan vaccinatie tegen bof, mazelen en rodehond ( BMR Bof, Mazelen en rodehond (Bof, Mazelen en rodehond)) en difterie, kinkhoest, tetanus en polio ( DKTP Difterie, Kinkhoest, Tetanus en Poliomyelitis (Difterie, Kinkhoest, Tetanus en Poliomyelitis)) is iets teruggelopen (-1%). Dat concludeert het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) op basis van voorlopige cijfers. Bij de eerste HPV Humaan Papillomavirus (Humaan Papillomavirus)-vaccinatie is de opkomst juist hoger (+6%) dan vorig jaar en gestegen naar 70%. HPV is de afkorting van humaan papillomavirus; het virus dat verschillende vormen van kanker kan veroorzaken.

Deelname baby’s

De vorige meting in januari 2021 en het rapport uit 2021(PDF) gingen over vaccinaties van baby’s vóór de uitbraak van het coronavirus SARS-CoV-2. De meting van nu gaat om voorlopige cijfers voor de BMR Bof, Mazelen en rodehond (Bof, Mazelen en rodehond)- en DKTP Difterie, Kinkhoest, Tetanus en Poliomyelitis (Difterie, Kinkhoest, Tetanus en Poliomyelitis)-vaccinatie van baby’s tijdens de uitbraak van het coronavirus.

Signalen uit de praktijk wijzen op verschillende mogelijke oorzaken voor de lichte daling. Zo kunnen de coronamaatregelen invloed hebben gehad. Hierdoor moesten afspraken voor vaccinatie soms worden verzet. Ook speelde mee dat medewerkers vaak op andere plekken werden ingezet dan voor de kindervaccinaties. De COVID-19-vaccinatiecampagne kan ook invloed hebben op meedoen aan het Rijksvaccinatieprogramma ( RVP Rijksvaccinatieprogramma (Rijksvaccinatieprogramma)). In andere landen is er ook een lichte daling in de deelname aan vaccinatieprogramma’s.

De deelname voor baby’s is ongeveer 1% lager dan een jaar eerder. Het gaat in de voorlopige cijfers dus om een lichte daling. In Nederland lijken de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus op vaccinatie vooralsnog klein.

Deelname HPV Humaan Papillomavirus (Humaan Papillomavirus)-vaccinatie

De voorlopige cijfers voor HPV gaan over meisjes die tijdens de uitbraak van het coronavirus een uitnodiging kregen voor vaccinatie. Dit was in januari 2021 ook al zo. Toch is de opkomst bij de eerste HPV-vaccinatie goed. Die is 70% voor meisjes geboren in 2008.
In januari 2021 was de opkomst voor meisjes geboren in 2007 nog 64%. Wel is de opkomst onder meisjes uit dit geboortejaar afgelopen jaar verder gestegen naar 74%. Dit komt doordat HPV-groepsvaccinaties voor meisjes geboren in 2007 door corona waren uitgesteld. Vanaf dit jaar krijgen meisjes én jongens een uitnodiging voor de HPV-vaccinatie in het jaar dat ze 10 worden.

RVP-vaccinaties kunnen veilig doorgaan

Deze cijfers stemmen tot enige ongerustheid, dus het is belangrijk om alert te blijven. Zeker als de (lichte) daling bij baby’s in 2022 doorgaat. Programmamanager van het RVP Jeanne-Marie Hament over de voorlopige cijfers: “In Nederland vinden we het belangrijk dat kinderen een gezonde start in het leven krijgen. Vaccinaties tegen besmettelijke ziekten horen daarbij. Het RVP bestaat al sinds 1957. De vaccinaties zijn uitgebreid onderzocht, veilig en effectief. We hebben bewezen dat deze vaccinaties veilig door kunnen gaan. Ook tijdens de uitbraak van het coronavirus. Dit dankzij de grote inzet van alle medewerkers in de Jeugdgezondheidszorg. Mijn oproep aan alle ouders is daarom: bescherm je kinderen met de vaccinaties uit het RVP. Heeft jouw kind een RVP-vaccinatie gemist? Het is mogelijk deze gratis in te halen.”

In juni verschijnt het jaarlijkse rapport met de uiteindelijke cijfers over de RVP-vaccinatiegraad. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) verwacht dat die gegevens tot dezelfde conclusie leiden.