arts vult de spuit

Donderdag 26 maart opent het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-Informatiepunt 0800-0480. Mensen met vragen over de veiligheid van injectienaalden die gebruikt worden in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP Rijksvaccinatieprogramma (Rijksvaccinatieprogramma)) en bij de Prenatale Screening op Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIE) kunnen naar dit telefoonnummer bellen. Het telefoonnummer kan tijdens werkdagen tussen 8 en 18 uur worden gebeld. Het informatiepunt is bedoeld voor algemeen publiek en kan kosteloos worden gebeld. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gevraagd dit informatiepunt te realiseren.

Actualiteitenprogramma ‘EenVandaag’

De aanleiding voor dit RIVM-informatiepunt is de berichtgeving van het actualiteitenprogramma ‘EenVandaag’ op 23 maart 2015 over de veiligheid van injectienaalden van het merk Terumo. Deze naalden werden onder andere meegeleverd in de verpakking van het BMR Bof, Mazelen en rodehond (Bof, Mazelen en rodehond)- en het hepatitis B-vaccin uit het Rijksvaccinatieprogramma en in de verpakking van de anti-D immunoglobuline die toegediend wordt in het kader van de Prenatale Screening op Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIE). Volgens het televisieprogramma zou de lijm in de naalden onvoldoende uitgehard zijn, waardoor mogelijk lijm vrijkomt en dan kan worden ingespoten.

Op verzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) onderzoekt het RIVM in samenwerking met Europese partners op dit moment of het probleem zich voordoet, in welke mate en of dat een mogelijk gezondheidsrisico kan opleveren. Uit voorzorg adviseert het RIVM de RVP-vaccinaties en toedieningen in het kader van de PSIE uit te voeren met naalden van een andere fabrikant dan Terumo tot de onderzoeksresultaten bekend zijn.

Professionals met vragen

Het informatiepunt is niet bedoeld voor zorgprofessionals, zoals ziekenhuizen, huisartsen en apothekers. Zij kunnen met vragen over de Terumo-naalden contact zoeken met het meldpunt van de Inspectie voor de Gezondheidszorg via mailadres meldpunt@igz.nl of telefoon 088-120 5000 (lokaal tarief).