In de Kamerbrief 'Verder met vaccineren' schrijft staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Paul Blokhuis, dat hij maatregelen wil nemen tegen de dalende vaccinatiegraad. Blokhuis geeft aan dat de dalende vaccinatiegraad een zorgelijke ontwikkeling is en benadrukt het belang van vaccineren. Dit ondersteunt hij met zes actielijnen voor vaccinatiebereidheid:


1. Beter aansluiten met onderzoek, voorlichting en communicatie
2. Actief tegengaan van onjuiste informatie
3. Rol van professionals verder versterken
4. Mogelijkheden bieden om vaccinatie in te halen (zie toelichting hieronder)
5. Meer aandacht voor HPV Humaan Papilloma Virus (Humaan Papilloma Virus)
6. Onderzoek naar oplossingsrichtlijnen met betrekking tot de kinderopvang

Extra oproep 16- of 17-jarigen

"Ik wil jongeren die niet gevaccineerd zijn volgens het Rijksvaccinatieprogramma de gelegenheid bieden om dat alsnog te doen. Jongeren die niet (volledig) gevaccineerd zijn, zullen met ingang van volgend jaar op zestien of zeventienjarige leeftijd een extra oproep ontvangen, zodat zij de kans krijgen zich gratis te laten vaccineren", aldus staatssecretaris Blokhuis. Hij gaat daarvoor in overleg met het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)'en kijken hoe deze groep het beste benaderd kan worden.

Verder worden in de kamerbrief het Nationaal Programma Griep en de Werkagenda Gezondheidsraad besproken.

Lees hier de Kamerbrief 'Verder met vaccineren', die staatssecretaris Paul Blokhuis aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.