In 2022 kregen in Nederland iets meer mensen een ziekte waartegen wordt gevaccineerd vanuit het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) dan in 2021. Waarschijnlijk komt dit door het opheffen van de coronamaatregelen, zoals afstand houden. Toch werden er in 2022 nog altijd minder mensen ziek dan vóór de coronapandemie. Dat blijkt uit het RVP Rijksvaccinatieprogramma (Rijksvaccinatieprogramma)-surveillancerapport 2022-2023.

Ontwikkeling infectieziekten

In het RVP Rijksvaccinatieprogramma (Rijksvaccinatieprogramma)-surveillancerapport staat hoe het in Nederland gaat met de 12 infectieziekten waartegen vanuit het RVP wordt gevaccineerd. Het rapport beschrijft hoe ernstig de ziekten zijn en hoe goed de vaccinaties werken. Dat gebeurt door bijvoorbeeld na te gaan hoeveel mensen ziek zijn geworden en hoe vaak iemand naar het ziekenhuis moest. Het rapport vergelijkt deze cijfers met dezelfde cijfers uit eerdere jaren en uit andere landen. 
In het rapport staat ook informatie over infectieziekten waartegen (nog) geen vaccinatie is opgenomen in het RVP, zoals het rotavirus en het RS-virus.

Lichte stijging in 2022

Kinkhoest, bof, pneumokokkenziekte en hepatitis B kwamen in 2022 vaker voor dan in 2021, maar wel minder vaak dan in de jaren vóór de coronapandemie. 

Sommige ziekten die in 2021 helemaal niet voorkwamen, waren in 2022 wel weer aanwezig. Het gaat om difterie, mazelen en tetanus. Bij difterie betrof het met name minderjarige asielzoekers. Ook voor deze infecties was het aantal meldingen minder dan vóór de coronapandemie. 

Daling Meningokokkenziekte W

Van sommige ziekten werd juist een daling gezien in 2022, zoals meningokokkenziekte type W. Het aantal meldingen hiervan is de afgelopen jaren sterk gedaald nadat de vaccinatie in 2020 is toegevoegd aan het RVP voor 14-jarigen. Dit gebeurde naar aanleiding van een uitbraak onder tieners. Meningokokkenziekte kan hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging veroorzaken. 

Hib-ziekten

Ook het aantal ziektegevallen van Haemophilus influenzae type b (Hib) daalde in 2022. Maar uitzondering hierop zijn kinderen jonger dan 5 jaar. Onder hen is er wel een toename van Hib te zien, ook in vergelijking met de jaren voor de coronapandemie (16 in 2019, 26 in 2021, 29 in 2022). Hib is een bacterie die bij bijna alle mensen weleens in de neusholte zit. Als de bacterie in de bloedbaan of in het zenuwstelsel komt, kan iemand een ernstige ziekte krijgen, zoals  hersenvliesontsteking, bloedvergiftiging of ernstige longontsteking. 

Veranderingen in het Rijksvaccinatieprogramma

Sinds februari 2022 worden niet alleen meisjes, maar ook jongens uitgenodigd voor de vaccinatie tegen het humaan papillomavirus (HPV Humaan Papilloma Virus (Humaan Papilloma Virus)). Dit gebeurt sinds 2022 in het jaar dat kinderen 10 worden. In 2022 en 2023 was er ook een inhaalcampagne voor jongeren geboren tussen 1996 en 2003 die nog niet (helemaal) gevaccineerd zijn tegen HPV. 
De Gezondheidsraad heeft in 2021 geadviseerd om meer risicogroepen uit te nodigen voor de griepvaccinatie, waaronder zwangere vrouwen. Vanaf 2023 kunnen zwangeren voor de griepprik terecht bij de jeugdgezondheidszorg, waar zij ook de 22 wekenprik tegen kinkhoest kunnen halen. 
Baby’s die na 1 januari 2024 geboren worden, ontvangen een uitnodiging voor de vaccinatie tegen het rotavirus. 

Meldingen per ziekte in 2019 tot en met 2022 

Ziekte

2019

2020

2021

2022

Kinkhoest

6.383

941

74

129

Bof

131

64

1

7

Pneumokokken

(ongeveer) 2.400

(ongeveer) 1.500

(ongeveer) 1.350

(ongeveer) 2200

Mazelen

84

2

0

6

Rodehond

0

0

0

0

Polio

0

0

0

1*

Difterie

1

3

0

7

Tetanus

0

2

0

2

Meningokokken W

62

12

4

2

Hepatitis B, acuut

104

95

72

80

Hepatitis B, chronisch

1.101

714

743

815

Haemophilus influenzae type b

39

68

68

57

* asymptomatische infectie