De vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma tijdens het eerste levensjaar bieden te vroeg geboren baby’s voldoende bescherming. Ook bij extreem te vroeg geboren baby’s (met een zwangerschapsduur van 24 tot 28 weken) beschermen de vaccinaties tegen de meeste infectieziekten. Alleen voor Haemophilus influenzae type b (Hib) was het beschermingspercentage lager na de eerste serie vaccinaties. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Elsbeth Rouers.

Antistoffen tegen ziekteverwekker door vaccinaties

In het algemeen zet een vaccin het immuunsysteem aan om antistoffen tegen een ziekteverwekker aan te maken. Voor haar onderzoek onderzocht Rouers bloedmonsters van te vroeg geboren baby’s, om te zien of daar na de vaccinaties beschermende antilichamen in voorkwamen. Dit deed zij voor de eerste vaccinatie, een maand na de eerste serie vaccinaties en een maand na de boostervaccinatie. De gegevens van 296 te vroeg geboren baby's werden vergeleken met de gegevens van een groep van 66 voldragen baby's uit een eerder onderzoek uit 2011.

Meerderheid van te vroeg geboren baby’s beschermd

Uit de resultaten bleek dat vrijwel alle te vroeg geboren baby’s (95 procent of meer) na de eerste serie vaccinaties beschermd waren tegen de meeste infectieziekten waartegen was gevaccineerd. Alleen voor Hib bleef het beschermingspercentage na de volledige serie vaccinaties in het eerste levensjaar iets achter (88 procent). Wel was het aantal antilichamen bij premature baby’s lager vergeleken met de groep voldragen baby’s.

Rijksvaccinatieprogramma

Bijna alle kinderen in Nederland worden gevaccineerd tegen ernstige infectieziekten via het Rijksvaccinatieprogramma. Hierbij volgen alle pasgeboren baby’s hetzelfde vaccinatieschema. Maar het aantal te vroeg geboren baby’s neemt toe en te vroeg geboren baby’s zijn vatbaarder voor infectieziekten. Daarom is het belangrijk om te weten of het vaccinatieschema ook voldoende bescherming biedt voor (extreem) te vroeg geboren baby’s. De resultaten van het onderzoek laten zien dat de vaccinaties in het eerste levensjaar ook bij de meeste premature baby’s beschermen.