baby en peuter

Het complete rapport informeert over de effectiviteit en veiligheid van de vaccinaties, vaccinonderzoeken en andere relevante (internationale) ontwikkelingen binnen het Rijksvaccinatieprogramma (RVP Rijksvaccinatieprogramma (Rijksvaccinatieprogramma)). In 2014 is de vaccinatie tegen het humaan papillomavirus (HPV Humaan Papilloma Virus (Humaan Papilloma Virus)) teruggebracht van 3 naar 2 inentingen. Het aantal invasieve pneumokokkenziekten onder gevaccineerde kinderen is door het gebruik van een nieuw vaccin (2011) verder afgenomen. Ook het aantal pneumokokkenziekten onder volwassenen daalde. Waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt door groepsimmuniteit.

In het nieuwste jaarlijkse rapport staan onder meer de volgende bevindingen:

  • net als in voorgaande jaren werd ruim 94% van de pasgeboren baby’s gevaccineerd;
  • de vaccinatiegraad van de vaccinatie tegen het humaan papillomavirus (HPV), veroorzaker van baarmoederhalskanker, onder de doelgroep meisjes van 12 jaar is gestegen naar 61%;
  • het aantal kinkhoestmeldingen was hoger dan in 2013, maar niet zo hoog als de epidemie in 2012;
  • tot februari 2014 was een mazelenepidemie gaande. Het totaal aantal mazelenpatiënten tijdens deze epidemie, die begon in 2013, is geschat op 30.000.

Toekomstige RVP-vaccins

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) onderzoekt ook of het huidige programma uitgebreid moet worden met vaccins tegen andere ziekten. De Gezondheidsraad kan de minister hierover adviseren. Het vóórkomen van een aantal ziekten wordt daarom gemonitord: in de periode 2014-2015 was het aantal rotavirusinfecties uitzonderlijk laag, het aantal zieken door meningokokken serogroep B nam af. Het aantal mensen met waterpokken, gordelroos en hepatitis A waren vergelijkbaar met vorig jaar.

Het rapport bevat ook een handig overzicht van alle veranderingen in het RVP sinds 2000, een overzicht van alle gebruikte vaccins en een infographic met de belangrijkste ontwikkelingen binnen het RVP in 2014-2015.

Rapport 'Het Rijksvaccinatieprogramma in Nederland: Surveillance en ontwikkelingen in 2014-2015'