vaccin tegen meningokokken A, C, W, Y

Alle kinderen in Nederland van 14 maanden worden sinds 1 mei 2018 gevaccineerd tegen de meningokokken typen A, C, W en Y. Eerder kregen deze kinderen een vaccin tegen alleen meningokokken C. De overstap is goed verlopen.

In de laatste weken van april is het nieuwe vaccin in Nederland gedistribueerd en is het oude vaccin ingenomen. Het meningokokken C vaccin wordt dus niet meer vanuit het RVP Rijksvaccinatieprogramma (Rijksvaccinatieprogramma) toegediend. Deze verandering in het RVP is doorgevoerd na besluit van de minister van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) in 2017 in verband met een toename van het aantal besmettingen met meningokokken W in Nederland. In het najaar van 2018 zullen ook 14-jarigen worden gevaccineerd tegen meningokokken ACWY.