baby en peuter

De Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-DVP) rapporteert vandaag de opkomstcijfers van de HPV Humaan Papilloma Virus (Humaan Papilloma Virus)-vaccinaties per 1 januari 2016.

Van de meisjes die geboren zijn in 2001 heeft een flink aantal de HPV-serie alsnog afgerond. Van ruim 55.800 meisjes (55,79%) eind 2014 naar 62.700 meisjes (62,58%) eind 2015. Het percentage meisjes dat de HPV-vaccinaties haalt neemt jaarlijks nog steeds iets toe.
De meisjes die geboren zijn in 2002 hebben in 2015 een uitnodiging gekregen voor de eerste HPV-inenting. Uit de tussenrapportage blijkt dat de opkomst lager is dan in 2014. GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) Zuid-Limburg heeft een percentage van slechts 15,2% bij de meisjes die geboren zijn in 2002, terwijl dat bij meisjes die geboren zijn in 2001 op totaal bijna 62% lag. Voor dit lage percentage zijn mogelijk de mediaberichten over verontreinigde naalden, die achteraf onterecht bleken te zijn, in het voorjaar van 2015 een verklaring. Hierdoor is een aantal zittingen afgelast en hebben minder meisjes hun serie HPV-vaccinaties af kunnen ronden. Verwacht wordt dat de zittingen in 2016 dit beeld van de opkomstcijfers voor cohort 2002 zal bijstellen. Bekijk hier de rapportage.