baby en peuter

Op dinsdag 15 november besteedde het programma Zorg.nu aandacht aan HPV Humaan Papilloma Virus (Humaan Papilloma Virus)-vaccinatie en chronische vermoeidheid, de uitzending bevatte helaas onjuiste informatie.

Chronische vermoeidheid bij tienermeisjes is een sterk invaliderende aandoening (schattingen van het voorkomen lopen uiteen van 0,1-20%) die ook voorkwam voordat de HPV-vaccinatie werd ingevoerd. De oorzaak is helaas grotendeels onbekend en de behandeling is moeizaam. Het is begrijpelijk dat deze meisjes een oorzaak zoeken voor hun klachten, die vaak hun leven op de kop zetten. Hoewel er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat er een relatie is tussen HPV-vaccinatie en chronische vermoeidheid, doet het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) momenteel een onderzoek hiernaar. Het RIVM onderzoekt in hoeverre er een verband is tussen de HPV-vaccinatie en langdurige vermoeidheidsklachten. Uit Engels onderzoek komt naar voren dat er geen verband is tussen de vaccinatie en de klachten. Om met zekerheid een uitspraak te kunnen doen over het ontbreken van een verband, is meer onderzoek nodig.

In de uitzending wordt ook getwijfeld over de werkzaamheid van het vaccin. Deze twijfel is onterecht. Het vaccin beschermt voor minimaal 70% tegen alle gevallen van baarmoederhalskanker.

Het RIVM benadrukt dat de veiligheid van het HPV-vaccin uitgebreid is beoordeeld voordat het op de markt kwam, net als bij andere geneesmiddelen. Zeldzame bijwerkingen kunnen pas ontdekt worden als een vaccin op grote schaal wordt toegepast. Daarom wordt de veiligheid standaard bewaakt aan de hand van wetenschappelijk onderzoek en meldingen van artsen, patiënten en ouders. Volgens de WHO zijn voor HPV-vaccinatie na meer dan 250 miljoen doses geen ernstige bijwerkingen vastgesteld. Zie WHO - Safety of human papillomavirus vaccines.

In de uitzending vroeg een moeder zich af waarom er niet eerder met uitstrijkjes kon worden begonnen, want dan zou vaccineren mogelijk niet nodig zijn. Eerder beginnen met uitstrijkjes verbetert de effectiviteit van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker echter niet. Ondanks het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker krijgen jaarlijks nog steeds 600 vrouwen baarmoederhalskanker en overlijden 200-250 vrouwen aan deze ziekte. Zonder bevolkingsonderzoek zouden ongeveer 400 vrouwen per jaar overlijden aan baarmoederhalskanker.

Zie ook Kan de HPV-vaccinatie chronische vermoeidheid veroorzaken?