tiener jongen met ordner onder zijn arm bij schoolkluisje

Minister Schippers heeft vrijdag 22 september 2017 besloten de vaccinatie tegen meningokokken aan te passen. In de loop van 2018 krijgen alle kinderen van 14 maanden het combinatievaccin dat beschermt tegen meningokokken typen A, C, W en Y.

Dit vaccin vervangt dan het huidige vaccin dat beschermt tegen meningokokken C. De minister heeft eveneens besloten tieners in de onderbouw van het voortgezet onderwijs een vaccinatie tegen meningokokken aan te bieden. Met de keuze voor een combinatievaccin wil de minister de gestage toename van besmettingen met meningokokken type W stoppen. Het aantal infecties is gestegen van gemiddeld vier per jaar in de jaren voor 2015 tot vijftig in 2016 en 47 tot 1 augustus van dit jaar.

Vaccinatie voor kinderen van 14 maanden

Kinderen van 14 maanden krijgen sinds 2002 één inenting tegen meningokokken type C aangeboden. Het aantal ziektegevallen door dit type C is sindsdien sterk afgenomen. Omdat het aantal besmettingen met meningokokkenbacterie type W gestaag toeneemt, heeft de minister het advies van een deskundigenberaad overgenomen om het vaccin aan te passen. In plaats van een vaccin tegen meningokokken type C, krijgen kinderen vanaf het tweede kwartaal van 2018 het combinatievaccin tegen meningokokken typen A, C, W en Y. Tot die tijd krijgen kinderen van 14 maanden een vaccinatie tegen meningokokken type C.

Vaccinatie voor jongeren in het voortgezet onderwijs

Nieuw in het Rijksvaccinatieprogramma is een vaccinatie tegen meningokokken typen A, C, W en Y voor tieners in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De minister heeft hiertoe besloten omdat de meningokokkeninfectie het meest voorkomt bij tieners en ouderen. De komende maanden bepalen het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de jeugdgezondheidsorganisaties op welke wijze de tieners de inenting krijgen aangeboden. De verwachting is dat ook deze groep in de loop van 2018 een uitnodiging voor vaccinatie ontvangt.

Meningokokken

Van de meningokokkenbacterie bestaan meerdere typen. De bacterie zit bij veel mensen in de neus- of keelholte, zonder dat zij ziek worden. Een infectie door meningokokken kan ernstiger verlopen als de bacterie in de bloedbaan of het zenuwstelsel terecht komt. Een hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging kan dan het gevolg zijn. Vooral baby’s, tieners en ouderen zijn kwetsbaar voor een infectie met ernstige gevolgen.

Combivaccin tegen meningokokken A,C,W en Y

Het meningokokken ACWY vaccin wordt al enige jaren aan reizigers geadviseerd. Voor mensen die naar de Hadj gaan is de vaccinatie verplicht. In het Verenigd Koninkrijk en Oostenrijk maakt het al deel uit van het vaccinatieprogramma.

Bijwerkingen van het combinatievaccin

De bijwerkingen van een combinatievaccin zijn vergelijkbaar met die van een enkel vaccin. Voor de meeste inentingen geldt dat in de eerste uren en dagen na de vaccinatie een wat pijnlijke plek kan worden ervaren. Ook een lichte koorts is mogelijk omdat het lichaam afweer opbouwt tegen de bacterie.

Op de website van het RIVM vindt u meer informatie over de vaccinatie meningokokken ACWY en de toename van de Meningkokokken W.