Bijwerkingencentrum Lareb ontving vorig jaar 1.519 meldingen van mogelijke bijwerkingen van vaccins in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP Rijksvaccinatieprogramma (Rijksvaccinatieprogramma)). Na de griepvaccinaties zijn 491 meldingen ontvangen. De meldingen van beide vaccinatieprogramma’s leverden geen nieuwe of verontrustende bijwerkingen op.

Meldingen

In 2018 ontving Lareb 1.519 meldingen van bijwerkingen na vaccins gegeven in het RVP. In deze meldingen zijn 5.208 mogelijke bijwerkingen genoemd. Na de griepvaccinaties 2018/2019 ontving Lareb 491 meldingen van 2.074 mogelijke bijwerkingen ontvangen. Ook nam een groep die de griepvaccinatie ontving, deel aan een Lareb Intensive Monitoring (LIM). LIM is een online onderzoek waarbij informatie verzameld wordt over bijwerkingen van een medicijn of vaccin. In totaal meldden 302 mensen zich aan voor dit onderzoek en noemden zij 644 mogelijke bijwerkingen.

Merendeel meldingen van gevaccineerde zelf

Het overgrote merendeel (84%) van de meldingen na RVP-vaccinaties kwam van ouders of de gevaccineerde zelf en 16% kwam van zorgverleners. Ook bij de griepvaccinaties kwam 91% van de meldingen van gevaccineerden zelf.

Stijging in aantal meldingen

Het totaal aantal meldingen na RVP-vaccinatie is vergeleken met 2017 met 136 gestegen. Maar het aantal genoemde bijwerkingen is lager. De stijging in het aantal meldingen komt door de vaccinatie-inhaalcampagne tegen meningokokken ACWY.

Het aantal meldingen na griepvaccinatie steeg van 230 naar 491. Dit komt mogelijk door meer aandacht voor de (griep)vaccinatie in de media. Maar het kan ook dat er na de griepvaccinaties vaker bijwerkingen zijn opgetreden vergeleken met vorig jaar.

Het is belangrijk om te weten dat het aantal meldingen geen maat is voor hoe vaak bijwerkingen voorkomen. Het meldgedrag verandert namelijk door meerdere factoren, zoals media-aandacht en voorlichtingsactiviteiten.

Gemelde bijwerkingen

De meest gemelde mogelijke bijwerkingen na een RVP-vaccinatie zijn bekende bijwerkingen. Voorbeelden hiervan zijn koorts, reacties op de prikplaats en huilen. Ook in vorige jaren waren dit de meest gemelde klachten.

De meest genoemde bijwerkingen na het griepvaccin zijn ook bekende bijwerkingen. Ontstekingsreacties op de prikplaats, koorts, vermoeidheid, hoofd- en spierpijn werden het meest gemeld.

De aard van de gemelde bijwerkingen in 2017/2018 is hetzelfde als die van eerdere jaren.
Naar aanleiding van meldingen van beide vaccinatieprogramma’s zijn geen nieuwe of verontrustende bijwerkingen gevonden.