jong meisje in de speeltuin

Bijwerkingencentrum Lareb ontving vorig jaar 1.462 meldingen van mogelijke bijwerkingen van vaccins in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP Rijksvaccinatieprogramma (Rijksvaccinatieprogramma)). Er zijn net als in vorige jaren geen nieuwe verontrustende bijwerkingen gevonden. 

Meldingen

In 2021 ontving Lareb 1.462 meldingen van 4.636 mogelijke bijwerkingen na vaccinaties gegeven in het RVP. Dit zijn gemiddeld 3 tot 4 bijwerkingen per melding. Hiervan is 88% door (ouders/naasten van) kinderen en zwangeren gemeld en 12% door zorgprofessionals. De meest gemelde bijwerkingen zijn koorts, prikplaatsreacties, overgeven, hoofdpijn en huilen.  

Evenveel meldingen

In 2021 ontving Lareb ongeveer evenveel meldingen van bijwerkingen als in 2020. Er was één groot verschil te zien. Lareb ontving in 2021 meer meldingen na HPV Humaan Papilloma Virus (Humaan Papilloma Virus)-vaccinatie (Cervarix®). De stijging is mogelijk te verklaren door de gestegen landelijke vaccinatiegraad voor HPV. 

Geen signaleringen

Op basis van de door Lareb ontvangen meldingen in 2021 zijn er geen signaleringen voor bijzondere, nieuwe of verontrustende bijwerkingen gevonden in het kader van de vaccinveiligheid binnen het RVP.

Bron: Bijwerkingencentrum Lareb