baby en peuter

De laatste mazelenepidemie en de uitbraak van Salmonella Thompson door gerookte zalm kostten respectievelijk 3,9 miljoen en 1,7 miljoen euro. Dit blijkt uit het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-rapport ‘Staat van Infectieziekten in Nederland 2014’. De berekening is gemaakt om inzicht te krijgen in de kosten van de behandeling, preventie en bestrijding van infectieziekten.

De jaarlijkse Staat van Infectieziekten geeft een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen op het gebied van infectieziekten in Nederland. 2014 stond vooral in het teken van de wereldwijde ebola-epidemie. In Nederland is veel tijd besteed aan de voorbereiding om patiënten te kunnen verzorgen en verspreiding van het virus te voorkomen. Ook was er veel aandacht voor MERS. Het MERS-coronavirus, dat ernstige luchtwegklachten kan veroorzaken, werd in 2014 voor het eerst in Nederland vastgesteld bij 2 patiënten. Dit zijn tot nu toe de enige 2 MERS-patiënten die in Nederland zijn gemeld.

Naast een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen wordt in het rapport ieder jaar een thema uitgediept dat relevant is voor infectieziektebestrijding. Dit jaar is de economische kant van infectieziekten belicht, waaronder de kosten voor de behandeling, preventie en bestrijding en mogelijkheden om kosten en opbrengsten met elkaar te vergelijken.

De laatste uitbraak van mazelen in Nederland begon in 2013 en eindigde in de eerste maanden van 2014. In die periode zijn 2700 zieken gemeld en is er 3,9 miljoen euro besteed om de epidemie te bestrijden. Dit zijn hoge kosten in vergelijking met de prijs van een mazzelenvaccinatie (18 euro per inenting). De grootste kostenposten waren de werkzaamheden van de betrokken GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)’en en de kosten van ziekenhuisopname van ernstig zieke patiënten.

Bij de Salmonella Thompson-uitbraak zijn 1149 ziektegevallen gemeld die met behulp van laboratoriumdiagnostiek werden vastgesteld. De grootste kostenposten van het totaalbedrag van 1,7 miljoen euro betroffen de inzet van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA), om de bron van de besmetting op te sporen, en de kosten van ziekenhuisopname van ernstig zieke patiënten.

Het rapport 'Staat van Infectieziekten in Nederland 2014' vindt u op de website van het RIVM.