jongen met mazelen, te zien vanaf zijn oksels en tot halverwege zijn hoofd

Ja dat kan, maar door de hoge vaccinatiegraad in Nederland (95%) is de kans daarop klein.

Tot de leeftijd van 4-6 maanden zijn kinderen tegen mazelen beschermd door antistoffen die zij van hun moeder meekrijgen. Daarna verdwijnen die antistoffen geleidelijk. Dan zouden ze –op het kinderdagverblijf of ergens anders- besmet kunnen worden. De kans op besmetting is klein omdat mazelen in Nederland weinig meer voorkomt.
Incidenteel komt mazelen voor doordat mensen de ziekte meenemen uit het buitenland. Als dat gebeurt in een gezin met kinderen die niet gevaccineerd zijn, kan de ziekte zich vanuit hen verspreiden. Dat gebeurde in 2014 op een kindercrèche en op een buitenschoolse opvang in Den Haag waarbij 15 kinderen ziek werden, waaronder enkele kinderen onder de 14 maanden.

Mazelen is een meldingsplichtige ziekte. Dat betekent dat patiënten met mazelen gemeld moeten worden aan de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst). De GGD onderzoekt vervolgens of er in de directe omgeving van de patiënt onbeschermde kinderen zijn. Indien nodig regelt de GGD een vervroegde vaccinatie of een injectie met antistoffen. Mazelen is namelijk erg besmettelijk en kan vooral bij jonge kinderen tot complicaties leiden, zoals longontsteking. Ook het afweersysteem van kinderen die mazelen hebben gehad, is vaak nog maanden lang verzwakt.

Waarom wordt de BMR Bof, Mazelen en rodehond (Bof, Mazelen en rodehond)-vaccinatie niet eerder aangeboden?

Kinderen krijgen rond de leeftijd van 14 maanden een BMR-vaccinatie aangeboden die beschermt tegen bof, mazelen en rodehond. De reden dat de BMR-vaccinatie niet eerder wordt aangeboden, komt enerzijds omdat het risico op deze ziektes in Nederland heel klein is en anderzijds omdat het vaccin bij kinderen jonger dan 14 maanden minder goed werkt. Soms hebben zij nog antistoffen van hun moeder die tegen het vaccin werken en bij jongere kinderen is ook de opbouw van eigen antistoffen iets minder sterk. Rond de leeftijd van 14 maanden zijn bij alle kinderen de antistoffen van de moeder verdwenen en leidt de vaccinatie bij 95% van de kinderen tot voldoende antistoffen.

Wanneer was de laatste epidemie?

Ondanks de hoge vaccinatiegraad in Nederland ontstaat er toch zo nu en dan een epidemie van een ziekte waartegen wordt gevaccineerd. Dit komt vooral omdat de ziektes zich gemakkelijk kunnen verspreiden onder mensen die zich vanwege hun geloofsovertuiging niet laten vaccineren en veel onderling contact hebben. De laatste mazelenepidemie onder ongevaccineerden met 2700 patiënten was in 2013. Toen hebben baby’s in gemeenten met een lage vaccinatiegraad vervroegde vaccinatie aangeboden gekregen. Uit onderzoek weten we dat deze epidemieën eens in de 10 tot 15 jaar optreden. In 2015 werden er 7 patiënten met mazelen gemeld en in 2016 tot en met oktober 2 patiënten.