Het vaccin tegen baarmoederhalskanker, veroorzaakt door het HPV Humaan Papilloma Virus (Humaan Papilloma Virus)-virus, beschermt goed tegen baarmoederhalskanker. De hoeveelheid virus in een infectie is een graadmeter voor de duur van het virus bij vrouwen. Dat concludeert Pascal van der Weele in zijn proefschrift.

Minder virus door HPV-vaccinatie

Het onderzoek van Van der Weele laat zien dat de hoeveelheid virus in gevaccineerde vrouwen lager is dan in ongevaccineerde vrouwen. Het gaat dan specifiek om de vaccintypes HPV16 en HPV18, waartegen in het Rijksvaccinatieprogramma wordt gevaccineerd. Door de lagere hoeveelheid virus is de kans groot dat infecties door de vaccinatie korter duren en zich minder goed verspreiden. Het aantal infecties met HPV16 en HPV18 types in gevaccineerde vrouwen is ook lager dan in ongevaccineerde vrouwen.

DNA en HPV-infectie

Van der Weele onderzocht ook de diversiteit van het viraal DNA van HPV16 en HPV18. Bijna alle vrouwen die deelnamen aan het onderzoek, hadden een unieke vorm van het virus. Ook laat zijn onderzoek zien dat bij een vrouw met een HPV-infectie, het virus niet of nauwelijks verandert over een periode van 3 jaar.

Daarnaast keek Van der Weele naar het DNA van vrouwen die behandeld worden voor voorstadia van baarmoederhalskanker. Dit deed hij om te bepalen hoe wederkerige hooggradige laesies (rCIN) door HPV-infectie ontstaan. Zijn onderzoek laat zien dat in alle onderzochte gevallen van rCIN de originele infectie niet compleet verdwenen is. Ook blijkt dat hetzelfde HPV-type voor en na behandeling de afwijkingen aan de baarmoederhals veroorzaakt.  

Pascal van der Weele promoveerde op 31 oktober aan de Vrije Universiteit te Amsterdam met zijn proefschrift ’Molecular characterization of HPV infection’. Zijn onderzoek voerde Van der Weele uit bij het VUmc VU Medisch Centrum Amsterdam (VU Medisch Centrum Amsterdam), in samenwerking met het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).