Vrijwel alle zuigelingen in Nederland nemen nog steeds deel aan het Rijksvaccinatieprogramma. Wel blijft het aandeel kinderen dat de afgelopen maanden de eerste BMR Bof, Mazelen en rodehond (Bof, Mazelen en rodehond)-vaccinatie (rond 14 maanden) heeft gekregen ongeveer vijf procent achter ten opzichte van het jaar daarvoor. Voor de eerste DKTP Difterie, Kinkhoest, Tetanus en Poliomyelitis (Difterie, Kinkhoest, Tetanus en Poliomyelitis)-vaccinatie (rond twee of drie maanden) zien we een vergelijkbaar beeld. Daarmee blijft het effect van de uitbraak van het coronavirus op de deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma van zuigelingen beperkt.

Maart en april

Vooral in de maand maart werden minder kinderen dan gebruikelijk gevaccineerd. Dit is in april deels weer ingehaald. Het aandeel gevaccineerde kinderen blijft nog wel ongeveer vijf procent achter ten opzichte van het jaar daarvoor. Dit is niet onverwacht aangezien kinderen en ouders nu niet naar het consultatiebureau mogen komen als ze milde verkoudheidsklachten hebben of als er iemand uit het gezin koorts heeft. In dat geval wordt de vaccinatie 1-2 weken uitgesteld. Het is de verwachting dat de komende maanden meer kinderen alsnog worden gevaccineerd. De uiteindelijke vaccinatiegraad wordt pas op 2-jarige leeftijd bepaald. Voor kinderen geboren in 2019 en 2020 gebeurt dit in het jaar 2022 en 2023. Op dit moment is het nog te vroeg om iets te kunnen zeggen over de deelname in andere leeftijdsgroepen, zoals voor de meningokokkenvaccinatie voor 14-jarigen.

Inzet jeugdgezondheidszorg

Dankzij de enorme inzet van de jeugdgezondheidszorg (JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg)) in Nederland is een grote daling in de deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma voorkomen. Vanaf het begin van de coronacrisis is het belang van vaccineren benadrukt. 200.000 ouders van kinderen van 0 tot 2 jaar hebben eind maart een extra brief ontvangen met daarin de oproep te blijven vaccineren. Hieraan is duidelijk gehoor gegeven.

Internationaal

Ook in andere landen zoals Engeland en de Verenigde Staten was er de afgelopen maanden een daling te zien bij de eerste BMR Bof, Mazelen en rodehond (Bof, Mazelen en rodehond)- en DKTP Difterie, Kinkhoest, Tetanus en Poliomyelitis (Difterie, Kinkhoest, Tetanus en Poliomyelitis)-vaccinaties. Wel was deze daling groter dan in Nederland. Inmiddels neemt ook in het buitenland het aandeel kinderen dat gevaccineerd wordt weer toe.