arts vult de spuit

In juli 2017 lanceerde het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) de e-learning Achtergronden van het Rijksvaccinatieprogramma. Inmiddels hebben duizend RVP Rijksvaccinatieprogramma (Rijksvaccinatieprogramma)-professionals de e-learning succesvol afgerond. De module wordt positief beoordeeld met een cijfer van een 8,3. Van de deelnemers zou 97,5 procent de e-learning aanraden aan een collega.

Ouders hebben steeds meer vragen over het vaccineren van hun kind. Zij vragen zich af of vaccineren nog nodig is en of het risico’s met zich meebrengt. De vragen die zij stellen zijn bovendien erg uiteenlopend. De e-learning is ontwikkeld om professionals in staat te stellen een optimale voorlichting te geven.

Inhoud van training

De e-learning besteedt aandacht aan de echte én de vermeende bijwerkingen van vaccinaties. Er wordt ingegaan op de bestanddelen van vaccins en de 12 infectieziekten uit het Rijksvaccinatieprogramma. Ouders vragen zich vaak af waarom ons schema verschilt van andere landen en of er alternatieve schema’s mogelijk zijn. Daarom wordt ook toelichting gegeven op de vaccinatieschema’s en hoe deze tot stand kwamen. Tot slot wordt kort aandacht besteed aan gesprekstechnieken.

Aanmelden en accreditatie

Het volgen van de e-learning duurt ongeveer 3 uur. Dit hoeft niet aaneengesloten te zijn: je kunt de e-learning tussentijds stoppen en op een later moment voortzetten. Om de toets te kunnen volgen is basiskennis over het RVP vereist. Daarom wordt voorafgaand getoetst of de vereiste kennis aanwezig is. Uiteindelijk wordt de module afgesloten met een toets. De e-learning is geaccrediteerd voor 3 punten door de AbSg (sociaal geneeskundigen, jeugdartsen KNMG) en het kwaliteitsregister V&VN (verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten).

Meer informatie en aanmelden voor e-learning Achtergronden van het Rijksvaccinatieprogramma