De deelname aan de vaccinatie tegen meningokokkenziekte onder tieners geboren tussen mei en december 2004 was hoog (88%). Onder kinderen met ouders geboren in Marokko of Turkije was de deelname echter lager. Dat blijkt uit onderzoek op basis van het landelijke vaccinatieregister Praeventis.

Tijdens een inhaalcampagne in 2018 werden tieners geboren tussen mei en december 2004 uitgenodigd voor een vaccinatie tegen meningokokkenziekte (MenACWY-vaccinatie). Na de eerste uitnodiging was de deelname vooral lager onder tieners waarvan één of beide ouders niet in Nederland werden geboren. De deelname was het laagst wanneer ouders uit Marokko (beide ouders: 52%, één ouder: 56%) of Turkije (beide ouders: 59%, één ouder 66%) kwamen (zie Figuur 1).

Figuur 1. Deelname (%) aan de MenACWY-vaccinatie onder tieners geboren tussen mei en december 2004, uitgesplitst naar het geboorteland van de ouders (situatie augustus 2019)

Tweede uitnodiging belangrijk

Onder tieners waarvan één of beide ouders niet in Nederland werden geboren, leverde de tweede uitnodiging een extra deelname op van 6% tot 11% terwijl dit onder tieners waarvan beide ouders in Nederland werden geboren 4% was (zie Figuur). De tweede uitnodiging was daarmee belangrijk om tieners waarvan één of beide ouders niet in Nederland werden geboren alsnog te bereiken. Desondanks bleef de deelname achter bij het landelijk gemiddelde.

Meer onderzoek naar achterliggende redenen

Het is belangrijk meer onderzoek te doen naar de achterliggende redenen van lagere deelname. Hiermee kunnen interventies worden ontwikkeld om de deelname aan de MenACWY-vaccinatie onder deze tieners in de toekomst te verhogen. Bij de zuigelingenvaccinaties zien we dergelijke verschillen niet voor afzonderlijke vaccinaties. Wel is de volledige deelname op de leeftijd van 2 jaar onder zuigelingen met ouders geboren in Marokko of Turkije iets lager. Echter, het verschil ten opzichte van kinderen met ouders geboren in Nederland is op deze leeftijd veel minder groot.

Totale deelname onder jongeren geboren tussen 2001 en 2005 ook hoog

De vaccinatie tegen meningokokkenziekte zit al langer in het Rijksvaccinatieprogramma voor kinderen van 14 maanden. Sinds 2020 krijgen ook jongeren van 14 jaar een uitnodiging. Om een inhaalslag te maken werden in 2018 jongeren geboren tussen mei en december 2004 als eerste groep uitgenodigd voor een MenACWY-vaccinatie. Vervolgens werden in 2018 en 2019 alle jongeren geboren tussen 2001 en 2005 uitgenodigd voor deze vaccinatie. De totale deelname in deze groep was 86% (84% via groepsvaccinaties georganiseerd door de jeugdgezondheidszorg en naar schatting 2% extra via vaccinatie door de huisarts of GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst); situatie augustus 2019).