logo van bijwerkingencentrum lareb

Een zere arm, een rode vlek, of een zwelling op de plaats van de vaccinatie zijn voorbeelden
van bekende bijwerkingen die kunnen optreden na vaccinatie. Weinig voorkomend is een
abces na sommige vaccinaties. Bijwerkingencentrum Lareb ontving tussen 2012 en 2017 35
meldingen hierover na vaccinatie met DKTP Difterie, Kinkhoest, Tetanus en Poliomyelitis (Difterie, Kinkhoest, Tetanus en Poliomyelitis)-Hib-HepB en het pneumokokkenvaccin.

Gedurende het eerste levensjaar van een kind wordt er vier maal gevaccineerd met een ‘DKTPHib-
HepB’ vaccin (Infanrix hexa®), waarvan drie maal in combinatie met een
pneumokokkenvaccin (Synflorix®). Infanrix hexa® beschermt kinderen tegen 6 ernstige
infectieziekten: difterie, kinkhoest, tetanus, polio, Hib-ziekten en Hepatitis B.

Abces
Bij een abces is door een ontsteking een holte ontstaan gevuld met pus. Het is niet bekend of
deze bijwerking veroorzaakt wordt door het vaccin, het prikken met een naald of een combinatie
van beiden. Zo’n ontsteking treedt meestal op door een bacteriële infectie en is doorgaans goed
behandelbaar. Hiervoor worden kinderen vaak behandeld met antibiotica en ’inprikken’ door de
arts kan nodig zijn. De pus kan gekweekt worden om te kijken of er een (bacteriële) verwekker
gevonden kan worden.

Meldingen
In 23 van de meldingen was het duidelijk dat het abces ontstond op de plek waar het Infanrix
hexa® was gegeven en in één melding was dit op de plaatst waar Synflorix® was gegeven. Het
was dus niet in alle gevallen duidelijk welke vaccinatie verantwoordelijk was voor de abces
vorming. In 5 meldingen werd er in een kweek een bacteriële verwekker aangetoond. In veel
meldingen was er geen informatie over een kweek beschikbaar, ook omdat deze niet altijd
uitgevoerd werd.

Het analyserapport kunt u lezen op de website van Bijwerkingencentrum Lareb.

Bron: Lareb.nl