Film: Waar gaat de toestemming voor het uitwisselen van gegevens over?

In deze animatievideo wordt uitgelegd hoe het RIVM omgaat met het uitwisselen en opslaan van vaccinatiegegevens.

Titel: Toestemming voor het uitwisselen van gegevens Rijksvaccinatieprogramma.

VOICE-OVER: "Met het Rijksvaccinatieprogramma beschermen we kinderen tegen ernstige infectieziekten zoals kinkhoest, mazelen en meningokokkenziekte."

De Jeugdgezondheidszorg voert dit programma uit. De JGZ geeft de vaccinaties in de buurt. Bijvoorbeeld op het consultatiebureau. De JGZ legt voor iedere deelnemer
de vaccinatiegegevens nauwkeurig vast. Dat zijn gegevens over welk vaccin is gegeven. En waar en wanneer dat is gedaan. De JGZ geeft deze gegevens door aan het RIVM. Want het RIVM gebruikt de gegevens om het programma te coördineren en in de gaten te houden of het programma goed werkt.

Vaccinatiegegevens geeft de JGZ altijd door aan het RIVM. Persoonsgegevens mag de JGZ niet zomaar doorgeven. Alle deelnemers moeten daarvoor eerst toestemming geven. Het uitwisselen van vaccinatiegegevens samen met persoonsgegevens heeft veel voordelen. Want dan weet het RIVM wie welke vaccinaties heeft gehad. En kan het op het juiste moment een herinnering sturen voor een vaccinatie.

Daarnaast kan iemand bij het RIVM een overzicht opvragen van alle vaccinaties die hij of zij gekregen heeft. Dat is soms nodig voor een buitenlandse reis.

Breekt er in Nederland een infectieziekte uit, dan weet het RIVM precies hoeveel en welke kinderen al zijn beschermd met een vaccinatie. En dus ook, of er actie
moet worden ondernomen.

De JGZ vraagt om toestemming voor het uitwisselen van vaccinatiegegevens samen met persoonsgegevens met het RIVM.

- Voor kinderen tot 12 jaar is alleen toestemming nodig van de ouder.
- Voor kinderen van 12 tot 16 jaar is toestemming nodig van zowel de ouder als het kind zelf.
- En vanaf 16 jaar is alleen toestemming nodig van het kind.

Meer weten? Kijk op dan op rijksvaccinatieprogramma.nl/jouw-toestemming."

Het logo van het RIVM verschijnt in beeld.