Yasaya göre, RVP Rijksvaccinatieprogramma (Rijksvaccinatieprogramma) için senden izin istememiz gerekiyor. Bunun nasıl çalıştığını sana burada açıklıyoruz.

(Nederlands: Jouw toestemming)

Ulusal Aşılama Programı izinleri hakkında bilgi
Ulusal Aşılama Programı (RVP) ile çocukları ciddi bulaşıcı hastalıklara karşı
koruyoruz. Boğmaca, kızamık ve meningokok hastalığı gibi. RVP'yi Ulusal
Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)) düzenler. Gençlik Sağlık Bakımı
(JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg)) bölgede aşılamaları sağlar. Örneğin, anne ve çocuk sağlık
merkezinde veya bir spor salonunda..