(Nederlands: Jouw toestemming)

Ulusal Aşılama Programı izinleri hakkında bilgi
Ulusal Aşılama Programı (RVP Rijksvaccinatieprogramma) ile çocukları ciddi bulaşıcı hastalıklara karşı
koruyoruz. Boğmaca, kızamık ve meningokok hastalığı gibi. RVP'yi Ulusal
Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) düzenler. Gençlik Sağlık Bakımı
(JGZ Jeugdgezondheidszorg) bölgede aşılamaları sağlar. Örneğin, anne ve çocuk sağlık
merkezinde veya bir spor salonunda.
Yasaya göre, RVP için senden izin istememiz gerekiyor. Bunun nasıl
çalıştığını sana burada açıklıyoruz.