De Beslisboom Inhaalschema's Rijksvaccinatieprogramma 2021 geeft alternatieve schema's voor kinderen die achterlopen op het basisschema.

Publicatiedatum beslisboom 2021: 18 december 2020