De Beslisboom Inhaalschema's Rijksvaccinatieprogramma 2024 geeft alternatieve schema's voor kinderen die achterlopen op het basisschema. Onderdeel van RVP-richtlijn Uitvoering | Rijksvaccinatieprogramma.nl.