De Beslisboom Inhaalschema's Rijksvaccinatieprogramma 2023 geeft alternatieve schema's voor kinderen die achterlopen op het basisschema. Onderdeel van RVP-richtlijn Uitvoering | Rijksvaccinatieprogramma.nl.

Publicatiedatum beslisboom 2022: 22 december 2022.