De Beslisboom Inhaalprogramma's Rijksvaccinatieprogramma 2019  geeft alternatieve schema's voor kinderen die achterlopen op het basisschema.