De Beslisboom Inhaalprogramma's Rijksvaccinatieprogramma 2020 geeft alternatieve schema's voor kinderen die achterlopen op het basisschema.